Hop til indhold

Søde hunde beviser Darwin

Søde hunde beviser Darwins teori, hævdes det nu. Hvordan det? Ved at demonstrere “den sødestes overlevelse”. Dette er ingen spøg. Science Daily omtalte den 21.1.2010 (se ‘Survival of the Cutest’ Proves Darwin Right) en omfattende undersøgelse af kraniestørrelser, hvor forskerne, Chris Klingenberg og Abby Drake, konkluderer om hunderacer:

“Denne undersøgelse viser kraften i darwinistisk selektion med så megen variation indenfor sådan et kort tidsrum. Beviset er meget stærkt.”

Fordi tamhundes kraniestørrelser varierer meget mere end kranier hos vilde hunde, hævder de to forskere, at dette understøtter Darwins teori om, at nye arter kan opstå igennem selektion, hvad end denne selektion er kunstig som i tilfældet med søde hunde, eller naturlig.

Hvad de to forskere tilsyneladende har overset eller måske slet ikke ved, er, at uanset hvor søde hundene er, er ingen af dem nye arter, som er det, evolution handler om. Alle de hunderacer, som mennesker har fremavlet, er fortsat hunde, der kan parre og formere sig med alle andre hunderacer. Der er ikke skyggen af evolution i dette.

Mennesket har kendt til variation indenfor arter i tusindvis af år. Det var det, vores forfædre udnyttede til at fremavle de mange kulturplanter, vi dyrker i dag. Blot og bar variation indenfor arter beviser ikke noget som helst om evolution. Tværtimod. Det faktum, at tusinder af års avl på dyr og planter endnu ikke i et eneste tilfælde har givet ophav til en ny art, sådan som Darwin troede, at det kunne ske, tyder snarere på, at det er højst usandsynligt, at evolution, som Darwin forestillede sig det, overhovedet forekommer eller kan lade sig gøre.

Her er det også værd at bemærke, at almindelige skatteydere tror fejl, hvis de tror, at professionelle biologer på et tidspunkt i deres uddannelse stifter bekendtskab med den grundlæggende biologiske viden, som gartnere, landmænd og andre, der arbejder med avl, tager for givet. En uddannelse i evolutionsbiologi er ikke et kursus i biologiens verden, som den virkelig er, men et kursus i at se evolution overalt, selv om der ingen evolution er at se.

%d bloggers like this: