Hop til indhold

Et godt gæt til livets opståen?

Gætværk fylder også godt i den populærvidenskabelige litteratur

Seneste eksempel herpå er Illustreret Videnskabs artikel “Nyt syn på Jordens indre”, 4/2011, som hermed anmeldes af ODHOST (Origos Departement for den Højere Oplysning til fremme af den Selvstændige Tænkning).

En ellers interessant artikel om et nyopdaget lag i Jordens indre bliver krydret med de sædvanlige evolutionistiske gætterier, godt pakket ind i videnskabelige facts. (Det er stadig det snedige ved det.)

Et andet sted i samme blad fortælles om en “primtals-si”(p.53). Så vi kan passende her i denne anmeldelse indføre en “fakta-si”.

Jorden består af tre lag: kernen, kappen og (yderst) skorpen. Om det nye lag, “post-perovskit” som ligger mellem kernen og kappen, fortælles bl.a.:

I manchetten (det forklarende afsnit der findes i satsen over eller under hovedrubrikken, overskriften) står der at

forsøgene har afsløret et ekstra lag i kappen der ikke alene har haft stor betydning for Jordens overflade, men som også var en forudsætning for livets udvikling.

FAKTAsien: Godt nok! “… en forudsætning for …” betyder blot at livet nok ikke har kunnet eksistere hvis dette lag ikke fandtes.

På side 21 rammer vi denne forklaring:

Et lag der ikke alene ændrer vores billede af Jorden og forklarer en række forhold på jordens overflade som for eksempel pladetektonik, men som også kan være den direkte årsag til at der i dag eksisterer liv på jorden.

FAKTAsien: Hovsa! “… den direkte årsag til …” er sprogligt en stramning i forhold til “en forudsætning for”. Men OBS, denne stramning er ideologisk-filosofisk bestemt. Fordi man tror at livet kan blive til af sig selv, lader man et geologisk lag være skaber af liv. Det er i hvert fald medbetydningen af formuleringen om at være “direkte årsag til”.

ERGO: Gætværk er ophøjet til videnskab i IlluVid igenigen.

På side 22 i artiklen læser vi:

En indre kerne giver altså et mere stabilt magnetfelt, og fordi dette magnetfelt beskytter jorden mod kosmisk stråling og atmosfære-erosion fra solvinden, er det en forudsætning for liv ved overfladen. Uden postperovskit ville livet på landjorden altså måske slet ikke have været muligt.

FAKTAsien: Godt nok! “… ville livet … måske slet ikke være muligt” er en korrekt konstatering af at livet skal have visse fysiske betingelser for at kunne eksistere. Til gengæld siger sætningen (helt berettiget) intet om hvordan livet er opstået. ERGO: Livet er afhængigt af Jordens magnetisme fordi den bøjer solvinden og den kosmiske stråling af så den “rammer ved siden af” Jorden. Og denne magnetisme er i sin tur afhængig af det nyopdagede lag.

Overskrift lyver

På side 23 er den gal igen.

nytlaggavliv

FAKTAsien: Hovsa! “… gav Jorden liv” betyder på normaldansk at det omtalte lag i Jordens indre skulle være den direkte årsag til at livet er opstået på Jorden. Men eftersom rå naturkræfter (her i form af geologiske processer i og på Jorden) ikke kan opbygge biologiske nanomaskiner, står vi stadig med cellen som første forudsætning for liv.

Uden celler, intet liv.

Og dette faktum er ikke rokket det mindste ved opdagelsen af det nye, spændende geologiske fænomen.

Under overskriften titter sandheden så frem:

… Jordens magnetfelt … er nødvendigt for livet på Jorden.

FAKTAsien: Godt nok, næsten! Hvis vi nu havde holdt os til “ Jordens magnetfelt er nødvendigt for livet”, havde der ikke været det mindste for Origoterrieren at gø ad; men “livet på Jorden” indicerer et gætværk på liv andre steder i universet. Og – i denne sammenhæng – fred være med det: Det er stadig en gang gætværk uden det mindste empiriske belæg (“beviser” om vi må be’!).

forudsaetningforliv

FAKTAsien: Godt nok! “… en forudsætning for …” kan omskrives til “en betingelse for”. Så det er blot en faktuel konstatering af at “der skal et drivhus til for at planten kan trives”. Men bemærk at drivhuset netop ikke er forklaring på at planterne findes!

Summa summarum på denne anmeldelse af IlluVid-artiklen: Bladet kan skam læses med stort udbytte. Man skal blot være opmærksom på at det som tv-nyheder er ret så utilregneligt: Man har hele tiden brug for den store FAKTAsi for at kunne skille skidt fra kanel.

😉 .b

PS! HUSKat (mijaw) det er i dag Danskernes Akademi på DR2 genudsender “Livet inde i en celle”; programsat til kl. 15:02, men tænd hellere et par minutter før! Hør bl.a. om flyttemandolsen-nanomaskinen kinesinen, en sjov lille fætter …

%d bloggers like this: