Hop til indhold

Wallaces gåde er stadig uløst

Darwins medopfinder af teorien om evolution gennem naturlig selektion, Alfred Russel Wallace, mente ikke, at menneskets evolution kunne forklares alene ud fra darwinistiske processer, i det mindste hvad angår menneskets bevidsthed og adfærd. Det kostede ham hans videnskabelige ry.

Varki, Geschwind og Eichler [1] skrev om dette og om Wallace i Nature i 2008:

Wallace mistede sin anseelse i det videnskabelige samfund, til dels fordi han satte spørgsmålstegn ved, om naturlig udvælgelse alene kunne redegøre for udviklingen af ​​menneskets sind. Han skrev: “Jeg mener ikke, at hele naturen kan forklares ud fra de principper, som jeg er så ivrig fortaler for, og jeg vil nu selv komme med indsigelser og sætte grænser for kraften i ‘naturlig udvælgelse’. Hvordan skulle ‘naturlig udvælgelse’ eller den stærkestes overlevelse overhovedet kunne have begunstiget udviklingen af mentale evner, der ligger så langt fra brutale menneskers materielle fornødenheder, og som selv nu med vores forholdsvist høje civilisation er i deres største udvikling langt forud i tid og synes at være bestemt for racens fremtid snarere end for den faktiske nutid?”

Selv om Wallace blev kritiseret for tilsyneladende at påberåbe sig åndelige forklaringer, gælder et af hans centrale punkter stadigt: det er vanskeligt at forklare, hvordan den almindelige naturlige udvælgelse på forhånd skulle kunne have valgt det menneskelige sinds bemærkelsesværdige kapaciteter, som vi stadig fortsætter med at udforske den dag i dag. Et eksempel er skrivekunsten, der blev opfundet længe efter det menneskelige sind havde udviklet sig og fortsætter med at ændres og udnyttes på utallige måder. Forklaringer baseret på tilpasning synes utilstrækkelige, da det meste af, hvad det menneskelige sind rutinemæssigt gør i dag, slet ikke eksisterede på det tidspunkt, da det oprindeligt blev udviklet. Specialister i menneskelig evolution og bevidsthed har endnu ikke givet en helt tilfredsstillende forklaring. Således er ‘Wallaces gåde’ fortsat uløst: “[påstanden om], at den samme lov, som synes at have været tilstrækkeligt til udvikling af dyr, ikke alene kan have været årsag til menneskets overlegne mentale natur, […] har jeg ingen tvivl om vil blive underkendt og bortforklaret. Men jeg vover at tro, den alligevel vil holde stand, og at gåden kun vil blive løst ved opdagelsen af nye kendsgerninger eller nye love af en karakter, der er meget forskellig fra dem, som vi nu kender. “[Fra Wallace, AR (1870) Contributions to the Theory of Natural Selection. A Series of Essays (Macmillan, London).]

***

Skån øjnene og læs på godt gammeldags papir!

Darwin og Intelligent Design: et nyt perspektiv, af Leif Asmark Jensen. Læs mere her.

Du kan også læse måske den mest spændende bog på dansk om menneskets forbudte historie, Forbudt Arkæologi, en af de skarpeste antidarwinistiske bøger.  Besøg Forbudt Arkæologis hjemmeside.

 

 

Få tilsendt informationshæftet Intelligent Design, et nyt syn på udviklingen, læs her.

 

%d bloggers like this: