Hop til indhold

“Guds Bøddel” er ikke anti-videnskabelig

Som svar på et spørgsmål har ORIGO bestilt denne artikel:
“Guds Bøddel” er ikke anti-videnskabelig
Af Ove Høeg Christensen
Det er en misforståelse at betragte ”Guds Bøddel” af John Lennox, eller foromtaler af bogen som anti-videnskabelige.
Lennox’ bog er ikke en kritik af naturlig selektion som videnskabelig teori. Kritikken går på rækkevidden af teoriens forklaringsevne. Bogen sætter for eksempel spørgsmålstegn ved om naturlig selektion kan forklare hypotesen om at alt liv har en fælles evolutionær forfader. Det er ikke anti-videnskabeligt at stille spørgsmål ved rækkevidden af naturlig selektion, eller rettere mikroevolution. Kritikken af teoriens forklaringsevne er mindst lige så videnskabelig som darwinismen selv. Kritikken er i virkeligheden mere loyal over for teoriens grundbegreber end de ideologisk prægede forklaringer darwinismen udleder af teorien.
Det kan være praktisk at skelne mellem evolutionsteori og darwinisme. Teorien om naturlig selektion er en videnskabelig teori der ikke beskæftiger sig med filosofiske eller religiøse spørgsmål. Hvad det angår, adskiller evolutionsteorien sig ikke fra andre naturvidenskabelige teorier.
Naturvidenskabelige teorier beskæftiger sig ikke med transcendente årsager. Den opfattelse er der udbredt enighed om blandt både ateister og teister.
Af samme årsag findes der ingen naturvidenskabelige artikler der har til formål at bevise eller modbevise eksistensens af en guddommelig almagt. Det ville være helt urealistisk og virkelighedsfjernt hvis en videnskabelig artikel om for eksempel hvedens svampesygdomme skulle henvise til transcendente (guddommelige) årsager. Ideologisk prægede hypoteser om en fælles evolutionær forfader eller ”Darwins livstræ” har tilsvarende ingen praktisk betydning ved videnskabelige analyser og undersøgelser af for eksempel hvedens svampesygdomme.
Darwinismen, derimod, går ud over naturvidenskabens (evolutionsteoriens) rammer ved for eksempel at hævde at naturlig selektion kan bortforklare Gud som årsag til livet og livsformerne. Et sådant udsagn er ikke et naturvidenskabeligt udsagn, men rettere et filosofisk eller religiøst udsagn.
Populærvidenskabelige artikler og tv-programmer fremstiller ofte teorien om naturlig selektion som en fuldgyldig og konsistent (modsigelsesfri) forklaring på livets og livsformernes oprindelse. John Lennox påviser med stor grundighed at den naturlige selektion (mikroevolutionen) dermed tilskrives større forklaringsevne end de videnskabelige observationer giver belæg for.
I folkeoplysningen er det i virkeligheden populærvidenskaben der bliver anti-videnskabelig. Lennox’ bog er et nyttigt og påkrævet opgør med den udbredte opfattelse af at evolutionsteorien er altforklarende.

****

Sat op af 😉 .b

%d bloggers like this: