Hop til indhold

Darwin og Intelligent Design

Darwin og Intelligent Design: et nyt perspektiv, af Leif Asmark Jensen med kapitler af bl.a. Dr. William Dembski, Dr. Michael Behe, Dr. Jonathan Wells og Dr. Michael Cremo, udkommet marts 2012.

I over et århundrede har Charles Darwins evolutionsteori været den teoretiske ramme – paradigmet – inden for biologien og dens relaterede livsvidenskaber. Ikke desto mindre har store fremskridt i biokemien de sidste årtier afstedkommet en Intelligent Design-opposition, der hævder, at evolutionsteorien er forbundet med store mangler.

I Darwin og Intelligent Design gør den danske videnskabsforfatter Leif A. Jensen i samarbejde med ledende fortalere for Intelligent Design som Dr. Michael Behe, Dr. William Dembski og Dr. Jonathan Wells opmærksom på svaghederne ved det darwinistiske paradigme og gennemgår argumenterne for Intelligent Design. Argumentet for design underbygges videre med bevismateriale fra arkæologi, kosmologi og studier af bevidsthed. Som afslutning foreslår bogen ud fra den irreducible natur af bevidsthed et alternativt paradigme, der er hentet fra det klassiske Indiens vediske tekster.

Darwin og Intelligent Design: et nyt perspektiv, 274 sider, illustreret. Fås hos alle boghandlere og på Internettet, f.eks. hos Saxos Internetboghandel.

%d bloggers like this: