Hop til indhold

Hvad er intelligent design?

Intelligent design refererer til et videnskabeligt forskningsprogram såvel som et samfund af videnskabsmænd, filosoffer og andre intellektuelle, der søger efter spor af design i naturen. Teorien om intelligent design hævder, at visse træk ved universet og ved levende ting forklares bedst med en intelligent årsag og ikke med en ikke-styret proces som naturlig selektion. Igennem undersøgelse og analyse af et systems bestanddele kan en designteoretiker fastslå, hvorvidt forskellige naturlige strukturer er resultatet af tilfældighed, naturlove, intelligent design eller en kombination deraf. Denne forskning foregår ved at observere, hvilke former for information opstår, når intelligente kræfter agerer. Videnskabsmænd søger da at finde objekter, der udviser den samme form for informationsmæssige egenskaber, som vi sædvanligvis forbinder med intelligente årsager. Intelligent design har anvendt disse videnskabelige metoder til at opspore design i irreducibelt komplekse biologiske strukturer, det komplekse og specificerede informationsindhold i DNA, universets livsopretholdende fysiske opbygning og den geologisk set pludselige opståen af biologisk mangfoldighed i fossillagene under den kambriske eksplosion for omkring 530 millioner år siden.

Læs en mere detaljeret engelsk forklaring af intelligent design her.

Er intelligent design det samme som kreationisme?

Nej. Teorien om intelligent design er blot et forsøg på empirisk at afgøre, om naturens ”tilsyneladende design”, som indrømmes af praktisk alle biologer, i virkeligheden ikke også er et ægte design (dvs. et resultat af en intelligent årsag) eller blot er produkt af en ikke-styret proces som naturlig selektion, der har virket på tilfældig variation. Kreationisme tager typisk udgangspunkt i en religiøs tekst og forsøger at finde ud af, hvordan videnskabens opdagelser kan forenes med den. Intelligent design starter derimod med empiriske observationer af naturen og forsøger at afgøre, hvad man kan slutte ud fra sådanne vidnesbyrd. I modsætning til kreationisme hævder den videnskabelige teori om intelligent design ikke, at moderne biologi kan identificere, hvorvidt den intelligente årsag, som man kan påvise igennem videnskab, er ’naturlig’ eller ’overnaturlig’.

Ærlige kritikere af intelligent design indrømmer forskellen imellem intelligent design og kreationisme. Videnskabshistorikeren Ronald Numbers fra University of Wisconsin er kritisk overfor intelligent design, men er ifølge Associated Press “enig i, at kreationistetiketten er forkert, når det kommer til ID [intelligent design] bevægelsen.” Hvorfor forsøger nogle darwinister da at blande intelligent design med kreationisme? Ifølge Dr. Numbers skyldes det, at de mener, at det er “den letteste måde bringe intelligent design i miskredit.” Med andre ord er påstanden om, at intelligent design er “kreationisme” en retorisk strategi fra darwinisternes side, som ønsker at afvise intelligent design-teorien uden egentligt at beskæftige sig med og konfrontere de virkelige argumenter for intelligent design.

Er intelligent design en videnskabelig teori?

Ja. Den videnskabelige metode beskrives sædvanligvis som en proces i fire trin, der omfatter observation, hypotese, eksperiment og konklusion. Intelligent design begynder med observationen af, at kompleks og specificeret information (KSI) kun kan frembringes af intelligente årsager. Designteoretikere opstiller dernæst hypotesen, at hvis et naturligt objekt er designet, vil det indeholde en høj grad af KSI. Forskerne tester derefter eksperimentelt naturlige objekter for at fastslå, om de indeholder kompleks og specificeret information. Et let testbar form for KSI er irreducibel kompleksitet, der kan opdages ved eksperimentelt at undersøge biologiske strukturer for at se, om de behøver alle deres bestanddele for at bevare deres funktion. Når ID-forskere finder irreducibel kompleksitet og dermed KSI i biologien, slutter de, at sådanne strukturer kan kun være intelligent designet og ikke være resultat af en rent fysisk, kemisk proces eller af tilfældighed.

%d bloggers like this: