Hop til indhold

Jyllands-Posten misforstår Newton

Jyllands-Postens nye søndags-videnskabsmagasin, Newton (4. september), introduceres med, at videnskabsredaktør Klaus Dohm demonstrerer en alvorlig fejltagelse. Han skriver, at magasinet er navngivet “efter en af de videnskabsmænd, Isaac Newton, hvis arbejde har ført til, at viden gradvist har erstattet troen, når det gælder menneskets opfattelse af kloden og det univers, som omgiver os” (introduktionsskrivelsen side 2).

Senere i introduktionen oplyses, at Newton “gjorde op med forestillingen om, at universet var en organisme skabt af Gud.” Dette udsagn er direkte i modstrid med historiske fakta om Newton og andre af naturvidenskabens pionerer. 

Illustreret Videnskab begår samme fejl i artikelserien “Viden mod tro” (december 2007). I den anledning skriver professor, Dr. scient. et lic. phil., Peter Øhrstrøm: 

“Den moderne naturvidenskabs pionerer, Kopernikus, Kepler, Galilei, Pascal og Newton, var alle kristne. Deres tro var en afgørende forudsætning for deres videnskab. De troede, at Gud har skabt verden og indrettet den på en rationel måde, så vi mennesker har mulighed for at begribe den ved brug af vore iagttagelser og vor fornuft.” 

Øhrstrøm skriver videre, at uden design-opfattelsen og skabelsestroen “ville det videnskabelige projekt ikke give megen mening for naturvidenskabens pionerer.” Øhrstrøms artikel kan læses i sin helhed her

Jyllands-Postens tro på at Newtons videnskabelige arbejde gik ud på at modbevise skabelse og design er en alvorlig, men almindelig fejltagelse. Det var først senere, i Newtons eftertid, at den naturalistiske filosofi blev antaget som det metafysiske grundlag for naturvidenskaben.

Ved metafysisk forstås her, at også naturalismen er oversanselig, nemlig ved troen på, at der ikke er noget formål med universet og den fysiske virkelighed. Paradoksalt nok er naturalisterne nødsaget til selv at gribe til det metafysiske, de forsøger at bekæmpe. 

Peter Øhrstrøm, der er professor ved Aalborg Universitet, fastslår i ovennævnte artikel, at “mange beskriver forholdet mellem tro og viden som en konfrontation.” Øhrstrøm påpeger også, at “Viden mod Tro” artiklerne i Illustreret Videnskab “skal dokumentere, at troen på skabelse og design er naturvidenskabens fjendtlige modsætning.”

Jyllands-Postens videnskabsredaktion har tilsyneladende samme overbevisning at dømme efter første udgave af søndagsmagasinet Newton.

%d bloggers like this: