Hop til indhold

Dawkins får kamp til stregen

Der er altid et urimeligt hype omkring udgivelsen af én af superateisten Richard Dawkins’ bøger.

Nu giver det nok ikke anledning til det samme postyr i dansk presse når en Dawkins får stilfærdigt svar på tiltale. Og det sker netop i en bog af oxfordprofessoren John Lennox. Bogen som i sin original hedder God’s Undertaker, er netop blevet oversat til dansk og vil udkomme den 29. ds. under titlen Guds Bøddel – har videnskaben virkelig fået has på Gud og dermed begravet enhver snak om ham?

Dawkins har det med at stille en underlig fortænkt konflikt op mellem tro og viden. Lennox underbygger på sin side i sin bog påstanden om at man ikke kan vide noget uden tro. Og han viser med ætsende tydelighed at Dawkins i allerhøjeste grad “gør sig skyldig i tro” når han kommer med sine påstande om hvad vi véd om livets opståen og udvikling.

Fx hans meget berømte udsagn om at det design vi møder i naturen.

Enhver vil umiddelbart sige, stillet over for den teknik, den programmering der ligger bag et øje, at her står vi med et design. Og ikke nok med det, også med et formål.

Og hvad siger Dawkins så til det? Jo, at dette design kun er tilsyneladende, og at ethvert formål med øjet er ikke-eksisterende. For evolutionen har ikke noget formål.

OG hvor véd Dawkins så dét fra? spørger Lennox. Det er i hvert fald ikke noget han har fra sin naturvidenskab. Det kan højst være en tros-påstand. Og sådan tages mange trospåstande under grundig behandling i Lennox’ bog, én efter én, i en spændende gennemgang i de forskellige kapitler og afsnit.

ORIGO-abonnenter kan allerede nu begynde at glæde sig. De får nemlig bogen som en tidlig julegave. Vores arbejde med bogudgivelsen har desværre forsinket bladudgivelserne i år. Derfor dette lille plaster på såret til vores trofaste læserskare.

😉 .b

Bogens kapitler

Forord til den danske udgave: Oplysning, oplysning, oplysning . . . . . 7
Forord . . . . . 11
1. En kamp på verdensanskuelser . . . . . 21
2. Naturvidenskaben kan bruges til hvad? . . . . . 41
3. Reduktion, reduktion, reduktion … . . . . . 60
4. Et designet univers? . . . . . 73
5. Designet biosfære? . . . . . 96
6. Evolutionens natur og spillerum . . . . . 123
7. Livets oprindelse . . . . . 152
8. Den genetiske kode og dens oprindelse . . . . . 170
9. Et spørgsmål om information . . . . . 189
10. Aber og skrivemaskiner . . . . . 207
11. Informationens oprindelse . . . . . 220
12. Mod naturens orden? Arven fra David Hume . . . . . 243
Epilog: Hinsides videnskaben, men ikke fornuften . . . . . 259
Noter . . . . . 264
Indeks . . . . . 282

 

%d bloggers like this: