Hop til indhold

Creationister er rablende gale

Hvis man møder en der erklærer sig som fundamentalist, er det lige før man ringer til PET. – Møder man en creationist, er det lige før man ringer efter Den blå Vogn fra Skt. Hans. Vi kan måske sige – med en omskrivning af Trine fra Radisernes udsagn: “Ekstremister møder for lidt forståelse!” For hvorfor dog denne automatreaktion?

I dag skal man være forsigtig med visse ord. De kan have en så kraftig politisk smittefarve at de øjeblikkelig kapper enhver forbindelse mellem mennesker. Man skulle nødig fedtes ind i noget. Så bare en antydning af at man lider af skabelsestro, gør at blikket bliver underligt fjernt hos (den nu tidligere) samtalepartner.

Og dagens (tv-)profeter har talt: Der er ikke (noget godt) at komme efter hos evolutionsskeptikere. Så lyt ikke engang til den spedalskes argumenter. De er tåbelige, uvederhæftige OG – værst af alt – uvidenskabelige!

Ords betydning
Kunne vi træde et skridt tilbage og se på hvad hhv. ordene “fundamentalist” og “creationist” egentlig betyder?

Fundamentalist er den der bygger sit liv/sin livsopfattelse/sin kristendom på den bibelske åbenbaring + Kirkens tradition. (Det sidste er der måske en eller anden protestant imod, men skidtpyt, det er i denne sammenhæng uvæsentligt.) Dvs. der er en verden til forskel på en (oprindelig) kristen fundamentalist og på alle de nymodens med-bomber-i-ærmet-fanatikere. Mht. fanatisme er den kristne fundamentalist faktisk kun fanatisk på ét punkt: At man alene bruger Ordets sværd i sin kamp for sine synspunkter.

Creationist kaldes tilsvarende den der holder på at det er fornuftigt at tænke skabelsestanken ind i sit verdenssyn. Altså ikke nødvendigvis en der føler sig forpligtet på en eller andet meget bogstavelig fortolkning af Skabelsesberetningen.

Troen på at alting kan blive til af sig selv
Man kunne være så frimodig at hævde at det modsatte af et creationistisk syn på verden ikke nødvendigvis er et videnskabeligt! – For hvad er alternativet til forestillingen om Skaberen som den første årsag til altings oprindelse og udvikling? Det er såmænd alt-kan-blive-til-af-sig-selv-blot-man-venter-længe-nok-troen.

Så mødet med en (erklæret eller blot mistænkt) creationist rummer måske et potentiale til mere selvudviklende indsigt, hvis man, vel at mærke, mødte ham med mindre hovedrysten end med spørgsmål: Hvad får dig til at sige at livet, fx, ikke kan opstå af sig selv? Hvorfor tror du ikke umiddelbart på at “mennesket er en opgraderet abe”? Hvorfor synes du at den videnskabelige tanke om Big Bang falder godt i hak med Logos-tanken fra Ny Testamentes skabelsesberetning?

Hvis dette under indtraf, kunne det være det sprang en ny erkendelse ud af din pande. Måske kunne det være givtigt at lytte til argumenterne frem for til fordommene? Vil man, tør man, kan man lade være med følge den gamle Sokrates’ råd om at følge evidensen hvorhen den end fører en?

Men det kræver selvfølgelig også at “creationisten” véd hvad han taler om. Og i den ende er der hjælp at finde i de udgivelser som bl.a. Forlaget Origo står for. — Andre af interesse ses af bloggens højre kant –>

Bøger til at blive klogere af
Hvilken bedre julegave kan man give sin medmennesker end chancen for at blive klogere? Følgende bøger kan anbefales i den proces. Man kunne også kalde dem for Håndvåben for kristenfolket.

Se nærmere omtale af disse bøger i de forrige blogindlæg (følg evt. henvisningerne herunder).

For børn op til ca. 5. klasse: I hælene på Mikkel … og andre dyrehistorier

En vejledning til I hælene på Mikkel …

For børn op til og med konfirmationsalderen: Humlebien kan ikke flyve … Design i naturen? Det’ et spørgsmål om fysik

For alle (videnskabs-)historisk interesserede: Darwinbogen

For alle interesseret i hvad vi faktisk véd om evolution: Evolutionens Ikoner.
Se den første omtale af Evolutionens Ikoner her på bloggen, og se forfatterens svar på de mange (undertiden perfide) angreb på bogen via denne omtale af fænomenet usaglig kritik.

Om de argumenter der findes mod den materialistisk-ateistiske dagsorden: Guds bøddel – Har videnskaben virkelig fået has på Gud og dermed begravet enhver snak om ham?
Ove Høeg skriver om Lennox’ bog her.

😉 .b

%d bloggers like this: