Hop til indhold

Jesper Vinds “Intelligent Design” slutanmeldt

Konklusionen på vores grundige anmeldelse af Jesper Vinds bog for folkeskolen “Intelligent Design” må være at bogen er falsk varebetegnelse, kort og godt!

Og hvorfor så det? Vi kan konstatere følgende fakta:

 • Den handler mere om alt muligt andet end ID
 • ID-begrebet defineres forkert
 • Den opstiller en falsk modsætning mellem tro og viden
 • Den propaganderer uhæmmet for den materialistisk-ateistiske tro

Som nævnt lader Gyldendal bogen indgå i en serie forlaget kalder VIDEN. Serien burde nærmere hedde Propaganda – hvis de øvrige bøger i den pågældende serie holder samme standard.

Anmeldelse opsummeret

Her følger så en oversigt over den samlede anmeldelse ud fra et udsnit af bogens kapitler/afsnitsangivelser:

 • Darwin og evolutionslæren

om bl.a. menneskets evolution og Vinds brug af Det ultimative Ikon (dét hvor aben langsomt oprejses til at være menneske) se blogindlægget Tro på sandheden? (som er 2. del af anmeldelsen) og Den fantastiske historie om menneskets evolution  (3. og efterfølgende dele af samme anmeldelse).

 • Religion eller evolution?

I dette kapitel opstilles en falsk modsætning mellem tro og videnskab, som dette citat illustrerer til fulde:

Tilhængere af naturvidenskaben mener at hvis evolutionslæren er korrekt, må det betyde at alle de gamle religiøse skabelsesberetninger er ukorrekte – i hvert fald hvis man mener at de skal læses bogstaveligt.

 • Skal Bibelen læses bogstaveligt?
 • En intelligent designer
 • Hvad er naturvidenskab?

Om definition af naturvidenskab, se også denne blog

 • Hvordan USA blev et kristent land
 • Amerikanske former for kristendom
 • De første fundamentalister

I afsnittet Fundamentalister er det lige før at alle kristne per automatik defineres som fundamentalister eftersom væsentlige dele af trosbekendelsen her er betegnet som “fundamentalisme”.

 • Bibelbæltet
 • Fra kreationisme til intelligent design

I dette afsnit tegnes en linje som fører det ene over i det andet. OK, det kan være sandt at nogle har bevæget sig fra en creationistisk overbevisning til ID, men mange (de fleste?) af ID-forskerne er kommet til deres ID-overbevisning via deres forskning. Dette forstyrrende faktum springer Vind let og elegant over. Om ID-forskerne bruger Vind gentagne gange den intimiderende betegnelse “den religiøse [forsker] NN”, se blogindlægget Tror du på fup? (som er første del af boganmeldelsen).

 • Dommen fra retssagen

Denne deloverskrift vidner så om Vinds interesse for moderne amerikansk retshistorie. Måske relevant i videnskabshistorisk sammenhæng, men hvor det saglige? Vindes videnskabelige diskussioner i retssalen eller på argumenter? Hvorfor hører vi så ikke mere om ID-argumenterne.

Ok, i næste kapitel jeg vil fremhæve, nærmer vi os sagen uden at det bliver voldsomt overbevisende:

 • Er øjet opstået af sig selv?

Se blogindlægget Modtro 

 • Tro, videnskab og fremtiden

I det afsluttende afsnit diskuterer Vind udsigterne for ID-ideen. Men da den stadig kun behandles som en religiøs idé (læs: vildfarelse), ser han chancen for ID’s overlevelse som god efterhånden som dumheden breder sig.

Og dermed snyder han sig selv for overvejelsen om hvor den seneste forskning er på vej hen. Og det er vistnok noget med at flere og flere forskere er ved at indse at “Darwins forklaringer” ikke rigtigt kan bruges til noget i praksis, og at fremtiden ligger inden for mikrobiologi, genteknologi, AI-forskning og informationsbiologi.

Når vi når frem til den dag, kan vi håbe på at ateisten Jesper Vind kunne få lyst til at skrive om forskningsprogrammet Intelligent Design. Han kunne fx komme med sin videnskabelige forklaring på hvordan den lille “flyttemand Olsen” der rumsterer i enhver levende celle, er blevet til vha. mutationer og naturlig selektion. (Se filmen sidst i indslaget.) Så vil hans udgangsbøn faktisk få rigtig mening:

… efterhånden som [vi via] naturvidenskaben får mere viden om hvordan verden hænger sammen, og [man] får denne viden formidlet videre til bl.a. skoleelever.

😉 .b

%d bloggers like this: