Hop til indhold

Lidt at tygge på….

Fisk tygger ved at sende deres mad på et samlebånd til bagsiden af munden. Pattedyr tygger ved at placere maden mellem tænderne og tygge den. Kan evolutionen forklare denne forskel?  Det var Science Daily sikker, at den kunne. “Evolutionen har sat sine spor – store som små – i utallige livsmønstre,” udtalte artiklen. “Ny forskning på Brown University viser, at tygning også har udviklet sig.” Men når man søger efter beviser på, at tygning har udviklet sig, har Science Daily intet at tilbyde bortset fra en antagelse af, at evolutionen må have gjort det. Logikken ser ud igen ud til at være: “Evolution er en fastslået kendsgerning, derfor er tygning et resultat af evolution.” Men igen snydes vi for at få at vide, hvem der har fastslået evolutionen til at begynde med, og hvordan de har gjort det.

I artiklen beskrives tyggeforskelle mellem fisk og pattedyr i nogle detaljer, men når det kommer til den evolutionære forklaring, udebliver beviserne som sagt. Prøv at se, om følgende er overbevisende for en Darwin-skeptiker:

  • Den evolutionære afvigelse menes at være sket med padderne …
  • Forskellen i tygning viser, at dyr har ændret den måde, de tygger og fordøjer deres mad på, og at evolutionen må have spillet en rolle .
  • … Lungefisk, som menes at repræsentere en tidlig fase i overgangen af nogle arter fra udelukkende vand til landjord.
  • Derefter kom opgaven med at finde ud af hvor, hvornår og med hvilke arter forskellene i tygning opstod..
  • Ideen er, at overgangen sandsynligvis opstod blandt padder.
  • Det giver mening, sagde [Nicolai] Konow, der som det næste planlægger at se på paddernes tygning.
  • “De er stadig låst til vandet, når det gælder reproduktion,” sagde han. “Men der er nogle, der bliver terrestriske hele vejen igennem. Og det er det næste trin på den evolutionære stige.”

Konow og hans hold tilbød ingen beviser for overgange mellem de forskellige tyggetilstande andet end at postulere, at “evolutionen må have spillet en rolle” i forandringen, og at” overgangen sandsynligvis er opstået blandt padder.” I forbifarten indrømmede Konow dog, at “Forskellen mellem fisk og pattedyrs tyggen er der sandsynligvis af en grund.

 Får disse videnskabsfolk også løn?

%d bloggers like this: