Hop til indhold

Netop udkommet: Darwin og Intelligent Design – et nyt perspektiv

Så er det omsider lykkedes for mig at få min nye bog på gaden! ‘Darwin og Intelligent Design: et nyt perspektiv‘ har længe været undervejs. Faktisk udkom den allerede for et år siden på engelsk med titlen Rethinking Darwin: A Vedic Study of Darwinism and Intelligent Design, men selv om den danske udgave også længe har ligget klar et stykke tid, er den først udkommet nu. I, der selv har prøvet at udgive bøger, ved sikkert, hvor mange flaskehalse man kan udsættes for i produktionsfasen under en bogudgivelse! 

’Darwin og Intelligent Design: et nyt perspektiv’ startede som en ide tilbage i 2007. Nu er mit egentlige fagområde klassisk vedisk (indisk) filosofi, hvor man også støder på en meget omfattende og dyb naturforståelse. Bogen startede derfor som en ide om at præsentere nogle vediske perspektiver over darwinismen i form af et informationshæfte, der kunne udgives på engelsk i forbindelse med Darwins 200-års fødselsdag i 2009. 

I takt med at materialet voksede, blev det dog hurtigt klart, at det ville være meget mere spændende at lave noget andet end blot en pjece. Derfor henvendte jeg mig til nogle af verdens førende videnskabsfolk inden for intelligent design inklusive biokemikeren Dr. Michael Behe, matematikeren og filosoffen Dr. William A. Dembski og biologen Dr. Jonathan Wells. Alle tre bidrog følgelig hver med et kapitel til bogen. Da arkæologihistorikeren Dr. Michael Cremo, medforfatter til bogen Forbidden Archeology (på dansk Forbudt Arkæologi) med dens teori om en menneskelig tilstedeværelse i meget fjerne fortider, også sagde ja til at skrive et kapitel, blev det klart, at en interessant udgivelse var i støbeskeen. Resultatet blev ‘Rethinking Darwin: A Vedic Study of Darwinism and Intelligent Design’, der blev udgivet af The Bhaktivedanta Book Trust i 2011. 

Nu er bogen altså kommet på dansk under titlen ’Darwin og Intelligent Design: et nyt perspektiv’. Det er nok den til dato mest detaljerede og brede bog om intelligent design på dansk. På dansk findes der næppe en mere detaljeret gennemgang af, hvad intelligent design er, og hvor de videnskabelige problemer ved evolutionsteorien ligger. Bogen lægger ud med en grundig indføring i hele evolutionsdebatten ud fra den allerseneste videnskab, og ser derefter på argumenterne for intelligent design fra områder som generel biologi, naturhistorie, biokemi, palæontologi, molekylærbiologi, arkæologi og kosmologi. Ydermere har bogens senere kapitler omtale af en del forskning og videnskab, som er ukendt selv for de fleste fagfolk, specielt når det kommer til felter som bevidsthedsforskning og parapsykologi. Eksempelvis beskriver bogen, hvordan Alfred Russell Wallace, der ’opfandt’ evolutionsteorien sammen Charles Darwin, på grund af sin interesse for spiritisme endte med at blive fortaler for det, vi i dag kalder for intelligent design. Man kan ligeledes stifte bekendtskab med den engelske biolog Rupert Sheldrake og hans parapsykologiske forskning, hvor han bl.a. har eksperimenteret med hundes telepatiske evner! Der er også et helt kapitel, der ser på instinkter hos trækfugle og inspirationer hos genier som Mozart. Plus meget, meget andet. 

Som afslutning foreslår bogen i sidste kapitel en alternativ naturforståelse i et forsøg på at bidrage til løsningen af de store problemer, som evolutionsteorien i lys af de seneste årtiers biologiske forskning er løbet ind i. Evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky (1900-1975) udtalte engang: “Intet inden for biologien giver mening undtagen i lys af evolution,” og “Der er ud fra en historisk betragtning ingen alternativer, der som evolution kan modstå ethvert kritisk eftersyn.” Det er jeg helt uenig med Dobzhansky i. I bogens sidste kapitel tager jeg derfor hans udfordring op og foreslår et sådant alternativ til evolutionsteorien baseret på vedisk naturfilosofi. 

Bogen er på 274 sider og er som sagt netop udkommet. Den kan bl.a. købes her.

%d bloggers like this: