Hop til indhold

Tusindvis af dollars til creationister i Norden

BREAKING NEWS: Med denne misvisende overskrift tager vi i dag fat på den systematiske misinformation der er sket “siden Darwin”. I aviser møder man ofte hånlige citater om de tåbelige amerikanere der tvivler på evolutionsteorien. For netop den teori af alle er det meningsløst at sætte spørgsmålstegn ved.

OG derfor er der stærke (onde) kæfter på spil som vil bilde de godtroende amerikanere ind at “biblens ord står over videnskabens”. Og nu er der sket det sørgelige at med bevægelsen “Intelligent Design” har denne religiøse bevægelse bredt sig også til Danmark og det øvrige Norden i form af creationistiske bevægelser som fx Origo.

Og hvordan har det kunnet lade sig gøre? Selvfølgelig alene med massiv økonomisk støtte fra amerikanske fundamentalister!

Så derfor må der satses massivt på oplysning af en potentiel informationsrisikabel befolkning.

Løgn & latin
At der ikke er et sandt ord i denne sagsfremstilling, kommer sig åbenbart ikke så nøje.

Sandheden er tværtimod at der i alle frihedselskende nationer findes (overbebyrdede) ildsjæle der kæmper en ihærdig kamp for at få reel oplysning frem til en nærmest hjernevasket befolkning. For på trods af at danskerne er forholdsvis velinformerede inden for alverdens emner, lider de fleste (iflg. div. undersøgelser) af en blind plet når det gælder oprindelsesspørgsmål. Og sjovt nok er dette fagområde det eneste man ikke må stille spørgsmål til. Som John Lennox skriver i sin bog God’s Undertaker …, har man stillet spørgsmål til både Newton og Einstein, men spørgsmål “til Darwin” er i dag lige så tabubelagt som spørgsmål til Aristoteles var på Galileis tid.

Hjemmeside nede
Nej, også i Danmark findes der nogle få ildsjæle der giver det meste af deres sparsomme fritid til at oplyse om de fakta vi i dag kender til, når det gælder vores oprindelse. Og som fx søger at stikke en kæp i hjulet på pseudonyheder om fx menneskets lighed med chimpanser og andre menneskeaber, breaking news der får lov at cykle deruda’ i de fleste medier fuldstændig ukritisk når de dukker op fra tid til anden.

At Origos hjemmeside, skabelse.dk som et forum for den saglige oplysning, nu har været nede i en længere periode, skyldes netop dette underbemandingsfaktum. Alt Origos oplysningsarbejde baseres på “frivillig arbejdskraft” (den underlige betegnelse for arbejde udført af lyst og indre nødvendighed – og så absolut uden honorering). Og hvis der p.t. ikke findes nogen der kan løfte en delopgave, bliver den bare liggende.

(Men heldigvis er endnu en ildsjæl dukket op i horisonten, så fremtiden for skabelse.dk ser lidt lysere ud nu. Også selvom der nok kommer til at gå noget tid inden vi igen er på plads og i orden.)

Så da en af traditionalisterne spurgte en repræsentant for en af Origos søsterorganisationer i et af vore nordiske broderlande om hvor meget de fik i tilskud fra USA, blev han ret forbavset over at svaret var “ikke en rød øre!”

Misinformation – en gammel nyhed
Men det med den systematiske misinformation i Darwins navn er desværre langt fra breaking news. Det har foregået lige siden den bedagede herres egen tid. John Lennox fortæller historierne om Galileis kamp mod “Aristoteles” og om Wilberforces diskussion med Huxley. Som det allerede vil være origolæsere bekendt, er galileolegenden en stærk fordrejning af de historiske fakta, og med Wilberforce/Huxley-kontroversen er det ikke gået meget bedre med den historiske overlevering.

Men også den gamle fostertegningssvindler Haeckel har været mere rabiat på misinformationsfronten end man skulle tro. Den rare historie kan man læse i Origo nr. 123, dec. 2011, i artiklen »Haeckels legendariske bløff for å popularisere evolusjonen«. [Mit forsæt om at præstere en oversættelse af alle norske tekster er desværre gået i sin mor igen da døgnet stædigt holder fast i sit begrænsede omfang på kun 24 timer.]

KORT fortalt handler artiklen om hvordan Haeckel ikke bare svindlede med sine fostertegninger (som de fleste vel efterhånden er klar over, selvom nogle danske biologibøger stadigvæk tror man kan læse evolution ud af menneskets fosterudvikling). Nej, Haeckel tilvejebragte et helt arsenal af slagord og en ny terminologi for materialismen. Hans tyske Monist League advokerede med rene ord evolutionismen som den ultimative videnskabelige religion, og han stod dermed for en indoktrinering af lægfolket med en videnskabelig fornægtelse af nogen former for dualisme (eksistens af både materie og ånd) og appellerede både til præfascister og socialister. Det ses af den massive korrespondance som Haeckel havde med folk fra hele verden. Så Haeckel optrådte som en rendyrket agitator for darwinismen. Fund af hans korrespondance med Finland og Skandinavien viser at den ekstreme haeckelisme ikke bare dominerede darwinismen i Tyskland, men også i de nordiske lande.

Pauli J. Ojala, fra Finsk Røde Kors og Matti Leisola, professor ved Aalto Universitet i Helsinki har skrevet denne meget oplysende artikel.

Og bidrager dermed igen til at origolæserne kan være blandt de mest oplyste i dronningeriget om oprindelsesspørgsmål.

Haeckels oplysning om evolution

Et par haeckelcitater til belysning af hvor nogle af eftertidens mere sindssyge ideer kommer fra:

Fjernelse af unormale nyfødte spædbarn og invalide er en godhedshandling.

De lavere racer er psykologisk nærmere pattedyrene – aber og hunde – end det civiliserede Europa.

Tak til alle gode kræfter
Lad mig (helt for egen regning) benytte denne anledning til at række en varm tak til alle dem der støtter Origos arbejde (og bliver ved og bliver ved), ved fx at abonnere på bladet.

Det er nemlig bladet Origos abonnenter der danner rygraden i vores mulighed for overhovedet at holde informationsfanen højt – trods alle odds og korte døgn.

Så hvis nogen vil være med til at støtte den gode sag (der reelt handler om sand oplysning og tankefrihed), så tegn et abonnement på Origo eller giv et gaveabonnement til en ven. Det kan gøres ved at sende en mail til vores kasserer, Henrik Friis, på adressen abonnement@skabelse.dk (som åbenbart stadig virker, trods hjemmesideproblemerne).

Hjertelig tak.

😉 .b

 

%d bloggers like this: