Hop til indhold

Darwinbogen

Origos pressemeddelelse i anledning af udgivelsen af
Jostein Andreassens
Darwinbogen
i dansk bearbejdet oversættelse:

Forlaget Origo udgiver 17. december 2009 Jostein Andreassens Darwinbogen.

Bogen præsenterer på en sober måde Charles Darwins liv og virke, og da Jostein Andreassen hverken opfatter Darwin som en djævel eller som en gud, får vi med Darwinbogen et mere retvisende billede end det der ofte tegnes. Darwin ses som et engageret menneske der livet igennem kæmpede med at forstå nogle af livets store spørgsmål. Som det hedder i de danske oversætteres forord: – Bogen er ikke imod Darwin, den er kritisk. Det burde alle bøger om “alle tiders største naturforsker” være. – Men Darwinbogen er ikke blot kritisk, den er også sagligt oplysende. Sjældent har man i Norden set en tilsvarende veldokumenteret skildring af Darwins spændende liv og virke.

Hvor mange arters oprindelse dokumenterer Darwin i sit hovedværk Arternes Oprindelse? En, to, mange – eller slet ingen? Darwinbogen giver svaret.

Livet i al sin mangfoldige pragt blev indblæst af Skaberen. – Er det kun den skabelsestroende der tænker sådan, eller kunne Darwin også finde på at skrive det?
Darwinbogen giver svaret.

Hvor lang tid var han om at skrive sit hovedværk? Hvor meget længere var han om at skrive sit “hjertebarn” Pangenesis, Darwins egen arvelære? Var det Darwin der fandt på begrebet “naturlig selektion” (naturlig udvælgelse)? Hvordan udviklede Darwins forhold til dette begreb sig efterhånden som han skrev sig igennem sine seks versioner af Arternes Oprindelse?

Igen, Darwinbogen giver svaret.

– – — o O o — – –

Lidt mere
OM Darwinbogen

Den 17. december 2009 udkom Jostein Andreassens Darwinbogen i dansk bearbejdet oversættelse på Forlaget Origo.

Jostein Andreassen som er norsk folkeskolelærer, har i en menneskealder beskæftiget sig med Darwins liv og lære. Han har i en årrække holdt foredrag i norsk radio om denne spændende person i videnskabshistorien. Med Darwinbogen får også et dansk publikum mulighed for at få del i Andreassens omfattende kendskab til Charles Darwin.Darwinbogen fortæller den spændende historie om Darwins årelange kamp for og med sin evolutionsteori. Det er velkendt at ikke alle var lige begejstret for hans ideer. Men véd man også at Darwin selv blev mere og mere i tvivl om hvorvidt den mekanisme han havde “opfundet”, den naturlige selektion, nu også duede til det den skulle.

Der er skrevet mindst 300 biografier om Charles Darwin. De allerfleste er ret så ukritiske. Man kan nemlig konstatere en underlig tendens til at ville gøre Darwin så genial som muligt, at ville give ham æren for en masse gode ideer inden for biologien. Selv her i darwinåret gentages fx myterne om hans ophold på Galápagos.

Darwinbogen fortæller derimod om hvordan han totalt overså at både skildpadder og finker fra de forskellige øer varierer en del. Så Darwin så ikke lige frem Galápagos som det “evolutionens værksted” der tit og ofte bliver fortalt om. – I Darwinbogen får vi også den morsomme historie om hvordan han på Patagoniens sletter i Argentina var ved at få en sjælden struds galt i halsen.Darwinbogen kan endvidere berette om Darwins kamp med kollegerne – hvoraf de allerfleste tog afstand fra hans ideer. De bebrejdede ham fx at han ikke overholdt tidens ideal for god, videnskabelig argumentation. Klarest udtrykt af Adam Sedgewick der bebrejder Darwin at han i Arternes Oprindelse har forladt Bacons ideal selvom han “iklæder sin argumentation induktionsprincippet”. Men også af John F. W. Herschel, en mand Darwin i høj grad beundrede; han kaldte Darwins hovedværk for “Loven om Hulter til Bulter”.

Så når man i dag tror at Darwins 2-bindsværk alene mødte modstand fra religiøst hold, holder den altså ikke. Den faglige kritik var massiv fra dag et!

Og denne kritik kunne man meget vel opsummere i dette spørgsmål: “Hvorfor skulle den naturlige selektion kunne bevirke noget som den kunstige selektion ikke har kunnet?” For selvom den fulde titel på Darwins hovedværk er Arternes oprindelse ved naturlig selektion eller de heldigst stillede formers sejr i kampen for tilværelsen, dokumenterer han i sin bog hverken en eneste arts oprindelse, noget eksempel på den naturlige selektions virkning eller blot en enkelt heldig arts overlevelse i kampen for tilværelsen.

Som en af Darwins samtidige lidt hånligt konstaterede: – Darwins bog er en udmærket bog – om dueavl. Alt det andet kunne han med fordel stryge.

Men læs selv Darwinbogen. Måske støder man på en eller anden overraskende gammel nyhed. “Gammel” fordi alle oplysningerne har været til rådighed lige siden Darwins tid. Men i mange biografier er visse ting glemt i decenniers skønmaleri og heltedyrkelse. I denne bog er dokumentationen derimod i orden. Foruden litteraturlisterne i bogens forskellige afsnit ligger der på nettet et omfattende noteapparat. [Vi arbejder p.t. stærkt på at få den pågældende noteapperat ud på skabelse.dk]

Så Darwinbogen kan læses på mindst to måder:

  1. Den forholdsvis uforpligtende gennemlæsning af nogle spændende beretninger fra Darwins liv og virke.
  2. Den meget grundige gennempløjning, hvor ikke mindst det omfattende kildemateriale kan være springbræt til yderligere studier.

Det første vil være lidt som at læse en krimi. Der er artige ting der afsløres om Darwin og hans samtid. Den anden kan give anledning til et livslangt studium i videnskabshistorien med særligt henblik på mytedannelsen omkring Darwins person.

Ingen tvivl om at Darwin har haft afgørende indflydelse på vores syn på os selv og vores placering i naturen. Men er vi sikre på at denne indflydelse har været “rigtig”?

Dét spørgsmål kan denne bog være med til at besvare for enhver som ikke er faldet hen i de magelige meningers sofa.

Af indholdsfortegnelse kan følgende punktnedslag anbefales til den hurtige gennemlæsning:

  • Darwin som “bjørnejæger og hvalfanger”, s.59
  • Den sande ophavsmand til begrebet naturlig udvælgelse, s.66
  • Darwin på Galápagos: en skildpaddehistorie, s.83
  • Darwins arvelære, s.105
  • Darwins opponenter, s.178

 

Forlaget Origo, den 10. december 2009.

%d bloggers like this: