Hop til indhold

Ateisten, som forsvarer ID

Den kendte amerikanske filosof og ateist Thomas Nagel er forfatter til bogen Mind and Cosmos. Der burde dengang i 2012 intet opsigtsvækkende have været ved denne udgivelse. Nagel havde trods alt gennem et langt liv i forvejen forfattet 10 bøger, men undertitlen var imidlertid så provokerende, at bogen siden sin udgivelse har givet anledning til vældig debat. Undertitlen lyder:  Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False (Hvorfor den Materialistiske Neodarwinistiske Opfattelse af Naturen Næsten med Sikkerhed er Forkert).

Inspireret af Stephen Meyers Signature in the Cell har Nagel med sin bog leveret en kritik af det altdominerende materialistiske paradigme, som danner basis for evolutionsscenariet.  Trods det at være ateist kan Nagel se validiteten i Meyers argumenter mod, at tilfældige fysiske processer kombineret med naturlovene skulle være den mest sandsynlige kausale forklaring på tilblivelsen af DNA-koden. Nagels bog er en bekræftelse på, at ID-forskerne rejser en helt igennem valid og relevant kritik af evolutionsteorien, og det materialistiske paradigme den opererer under.

File:Thomas Nagel teaching Ethics (cropped).JPG - Wikimedia Commons
Thomas Nagel. Kilde: Wikimedia Commons 
Nagel afviser en ren materialistisk forklaring på flere af biologiens mysterier, som fx bevidsthed og menneskets kognitive fakulteter, men ønsker som ateist, at der udarbejdes en teleologisk forklaring, som ikke indebærer en designers intentionelle skabelse. Meyers bog fik altså ikke Nagel til at springe ombord med intelligent design bevægelsen, men den (Signature in the Cell fra 2009) og anden ID-litteratur, dokumenterede for Nagel, at der er alvorlige problemer med den materialistiske indgangsvinkel, som gennemsyrer videnskab og tænkning i den akademiske verden.

 

Sandwalk: Detecting God's SignatureNagel skriver i sin konklusion: In the present climate of a dominant scientific naturalism heavily dependent on speculative Darwininan explanations of practically everything, and armed to the teeth against attacks from religion, I have thought it useful to speculate about possible alternatives. – I det nuværende miljø domineret af videnskabelig naturalisme, som er dybt afhængig af spekulative darwinistiske forklaringer på så at sige alt, og bevæbnet til tænderne mod angreb fra religion, har jeg fundet det hensigtsmæssigt at tænke over mulige alternativer. Lidt længere fremme forsætter han: Det ville være et fremskridt, hvis det sekulære teoretiske etablissement og den nuværende oplyste kultur, som den dominerer, kunne afvænne sig selv fra materialisme og darwinisme ”of the gaps”.

Det er enestående at høre et sådant angreb fra en erklæret ateist og derfor yderst interessant, at Nagel helt åbent anerkender, at de materialistiske darwinistiske forklaringer intet andet er end tomme forklaringer konstrueret til at udfylde hullerne i vores mangelfulde forståelse af virkeligheden. I Mind and Cosmos tager Nagel intelligent design-bevægelsen i forsvar og slår fast, at vores kritik af neo-darwinismen er helt på sin plads. Som ovenstående citat viser, vil det i Nagels øjne være et fremskridt, hvis videnskaberne bevægede sig væk fra det fastlåste materialistiske tankesæt.

Ifølge Richard Dawkins, vor tids ateistiske bannerfører, repræsenterer ID en tilbagevenden til den mørke middelalder, hvor irrationelle ”God of the gaps-forklaringer” på virkelighedens beskaffenhed ifølge Dawkins var det dominerende. Nagels syn er komplet det modsatte. Han mener, at ID-bevægelsen og dens evolutionskritik repræsenterer et fremskridt for videnskaberne og kulturen.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: