Hop til indhold

Status over ID i 2020

(Forsættelse af artiklen fra 11/12)

Når medierne en sjælden gang bringer nyt fra den fossile front, lyder det altid, som om at nye fund konsekvent bekræfter evolutionsteorien. Selv når fundet af en ny art forårsager, at evolutionshistorien må omskrives, som det gentagne gange sker, får medierne det alligevel til at se ud som om, at nye fund altid per definition bekræfter og understøtter evolutionsteorien.

Lægfolk, som kun besidder den viden, som er stærkt farvet af vort undervisningssystems foretrukne paradigme, vil aldrig ane, at der på det fossile område er et hav af problemer mht. at bekræfte Darwins teori. Heldigvis har ID-bevægelsen fået en stærk medspiller, som kan afsløre alle disse problemer. Han hedder Günter Bechly. Bechly er en kendt tysk palæontolog, som indtil sin bekendtgørelse af støtte til ID var ansat som kurator ved naturhistorisk museum i Stuttgart. Bechly måtte desværre efter 17 år forlade sin stilling, da museets ledelse ikke kunne acceptere at have en Darwintvivler ansat.

Dr. Günther Bechly.

Bechly beretter på Evolution News jævnligt om de problemer i fossilerne, som miskrediterer evolutionsteorien, og som vi aldrig hører om i de etablerede medier. Jeg spurgte for nylig Bechly, om der var signifikante opdagelser inden for palæontologien i 2020, som var værd at berette om. Han henviste til sin forskning i påståede prækambriske havsvampe anskueliggjort i artiklen ”The Myth of Precambrian Sponges” på Evolution News fra 12 maj 2020.

Havsvampe, som evolutionister må være blandt de ældste flercellede skabninger.

Jeg har ikke energi til at oversætte Bechlys meget fagspecifikke artikel, men her er to citater, som viser evolutionisternes egen tro kontra den evidensbaserede konklusion Bechly kom frem til.   

Dr. Günter Becly skriver: “Havsvampe er siddende hvirvelløse dyr, der betragtes som den mest basale og mest primitive gren af de multicellulare dyr (metazoa). Derfor ville evolutionister forvente at finde sådanne svampe som de første dyr i fossilrækken.”

Under overskriften “Nul Evidens” beretter Bechly videre om det resultat, hans efterforskning afslørede: “Vi kan med sikkerhed konkludere, at I modsætning til den almindelige misforståelse findes der ingen overbevisende evidens for eksistensen af nogen som helst ægte prækambriske fossile havsvampe. Det er utvetydigt,  at havsvampe først dukker op i den kambriske eksplosion sammen med de andre dyrerækker (animal phyla).” Læs selv Bechlys omfattende bevisførelse i ovennævnte artikel.

Bechly henviser til to nye videnskabelige artikler, der stærkt bekræfter hans egen konklusion vedr. havsvampe.

1.) Mehra A, Watters WA, Grotzinger JP, Maloof AC (2020). Three-dimensional reconstructions of the putative metazoan Namapoikia show that it was a microbial construction.  PNAS 117 (33), 19760-19766. https://doi.org/10.1073/pnas.2009129117


Denne artikel viser, at den påståede ældste havsvamp, Namapoikia, fra Prækambrium er en mikrobiel koloni og  ikke et flercellet dyr.


2.) van Maldegem LM, Nettersheim BJ, Leider A et al. (2020). Geological alteration of Precambrian steroids mimics early animal signatures. Nature Ecology and Evolution. https://doi.org/10.1038/s41559-020-01336-5  plus https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201123112510.htm

Bechly har med denne og tidligere artikler på Evolution News demonstreret, at hvis der blev ryddet op og tyndet ud i de myter, der florerer i palæontologien, ville de fossile data fremstå som en samling facts, der overhovedet ikke støtter evolutionsteoriens gradvise trin-for-trin scenarie.

 

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: