Hop til indhold

Evolutionsdebatten: et overblik

Et nyttigt overblik: på www.uncommondescent.com opridser Cage de forskellige positioner, der findes indenfor evolutionsdebatten:

(a)  Ifølge naturalismen (evolutionismen) har materien tilfældigvis de egenskaber, der skal til for, at der somme tider spontant opstår liv – liv, der kan udvikle sig til komplekse organismer.

(b)  Ifølge teistisk evolution har Gud lavet eller skabt materien således, at den somme tider spontant danner liv, der kan forbedre sig selv igennem evolution imod et mål (som Gud eventuelt har udtænkt).

(c)    Ifølge intelligent design har stof eller materien ikke de egenskaber, der skal til for, at liv kan opstå, ligesom det er usikkert, at liv kan blive komplekst igennem evolution alene. Livet har træk, som ikke kan forklares med fysiske processer alene, og som i enhver anden sammenhæng vil blive anset for at være intelligent forårsaget.

Er der flere muligheder? Følg eventuelt, hvad debattørerne har at sigeuncommondescent.

%d bloggers like this: