Hop til indhold

ID er ikke kristen kreationisme

Der er tilsyneladende stadig brug for at informere og minde om, hvad intelligent design er, og hvad intelligent design ikke er. Således bemærkede Arthur F. Arthursson i en kommentar til Knud Backs En troldsplint i øjet, om man ikke kunne tænke sig, at livet på jorden er skabt af Gud og udvikler sig efter Darwins principper, og rundede så af med:

”Men OK, hvis man tror, at jorden, livet og mennesket blev skabt af Gud for ca. 6000 år siden, fordi det står i Biblen, så er ovenstående naturligvis udelukket. Men så får vi heller aldrig en forening af gudstro + videnskab stillet i udsigt.”

Her er mit spørgsmål med det samme, hvor Arthursson har den ide fra, at nogle af os her skulle have hævdet, at livet er skabt af Gud for 6000 år. Han har den i hvert fald ikke fra Knud Back eller andre af os her på www.intelligentdesign.dk. Svaret er selvfølgelig, at Arthur F. Arthursson er endnu en uinformeret (eller nok snarere forkert informeret) person, der tror, at intelligent design er kristen kreationisme. Han er vel på en måde lovligt undskyldt og er blot kommet under indflydelse af den propaganda, som man godt kan kalde det, fra fundamentalistiske darwinister, som for at undgå at konfrontere de jordnære og ligefremme videnskabelige argumenter, intelligent design fremfører, forsøger at sammenblande intelligent design med kristen kreationisme.

Altså må det være på sin plads endnu en gang at gøre opmærksom på, at intelligent design ikke er kristen kreationisme og har heller ikke udgangspunkt i Biblen eller noget andet religiøst skrift. Intelligent design har intet andet udgangspunkt end empiri, dvs. observationer af naturen, og hvad der er rimeligt at slutte ud fra disse observationer. Vi, der argumenter for intelligent design, hævder blot, at naturen har træk, der ikke kan forklares med nogen kendt fysisk proces inklusive Darwins evolutionsmekanismer, og som efter alt at dømme ser ud til at være intelligent forårsaget.

Hvis man gerne vil vide mere om dette emne, er det måske relevant at læse Bill Dembskis nu klassiske essay om Intelligent Design-bevægelsen, hvor han gennemgår alt dette. Essayet kan læses her.

%d bloggers like this: