Hop til indhold

300 mio. år gammelt flyvende insekt fundet

døgnflue
Et fossil af et flyvende insekt er blevet fundet i bjergarter i Massachusetts fra Kultiden, som var for omkring 300 millioner år siden. Ifølge en rapport den 4. april 2011 i Proceedings of National Academy of Sciences (se fodnote 1) er fossilet fundet i “sandsten med tynde lag af muddersten ind imellem.” Dette fossil viser, at fuldt udviklet flyvefærdighed dukker pludseligt op i fossillagene uden spor af nogen gradvis udvikling.

Hvis insekter udviklede flyvning med vinger og alt, hvad sig der til hører, gennem en langsom og ren materialistisk evolutionsproces, må dette være sket over et meget langt tidsrum. Men dette “ældste sporfossil” af et flyvende insekt viser stadig ingen tegn på en gradvis udvikling, ingen overgangs-, halvt udviklede eller “proto”-funktioner. Det siger næsten også sig selv, at man heller intet kendskab har til sådanne overgangsarter fra før (eller for den sags skyld efter) dette fossile insekt. 

Ifølge abstraktet fra artiklen i Proceedings of National Academy of Sciences:

Insekter var de første dyr, der udviklede flyvning og gjorde dette måske 90 millioner år før de første hvirveldyr udviklede flyvning. Men de tidligste fossilfund af slægter af flyvende insekter (Pterygota) er dårlige med kun ringe indirekte dokumentation fra Devon og en næsten komplet mangel på materiale fra den tidlige Kultid. Fra slutningen af Kultiden kender man til en mangfoldighed af flyvende slægter [af insekter], mest fra isolerede vinger, men uden rigtig indsigt i disse taxas palæoetologi [palæoetologi er videnskaben om uddøde fossilarters adfærd]. Her rapporterer vi fundet af et fuldt udviklet aftryk af et flyvende insekt fra Nedre Kultid fra Wamsutta-dannelsen i Massachusetts, der repræsenterer de ældste fossile spor af Pterygota. Gennem etologisk og morfologisk analyse viser vi, at den fossile afsætter var et flyvende insekt og sandsynligvis en repræsent for en sidegruppe slægt af døgnfluer.

Abstraktet slutter af med at bemærke, hvordan dette fund gør vores forståelse af insekternes udviklingsforløb er endnu mere uklart, end man hidtil har troet tilfældet var.

1. Richard J. Knechta, Michael S. Engelb, and Jacob S. Bennera: Late Carboniferous paleoichnology reveals the oldest full-body impression of a flying insect, Proceedings of the National Academy of Sciences.108 (16): 6515-6519.

%d bloggers like this: