Hop til indhold

DNA er ikke junk

Det er interessant, at mange ledende fortalere for darwinistisk evolution fortsat hævder, at ”junk DNA”, det DNA, der ikke koder for proteiner og udgør over 95 procent af vores arveanlæg eller genom, er et definitivt bevis for Darwins teori. De hævder videre, at dette modbeviser ideen om intelligent design, siden en intelligent designer ikke ville have overstrøet vores genom med så meget affald (hvilket i parentes bemærket er et teologisk og ikke videnskabeligt argument). 

Tag f.eks. følgende udtalelser fra nogle af verdens førende biologer: 

”Meget DNA i højere organismer er ikke meget mere værd end affald [junk].”  Nobelprismodtageren Francis Crick, 1980. 

”Det menneskelige genom er overdynget med pseudogener, genfragmenter, ’forældreløse’ gener, ’junk’ DNA og så mange…formålsløse DNA-sekvenser, at det ikke kan tilskrives noget, der ligner intelligent design.” Biologen Kenneth Miller, 1994. 

”…Omtrent 45 procent af menneskets genom består af…genetisk vraggods og drivgods.” Biologen Francis Collins, 2006. 

”Det er en bemærkelsesværdig kendsgerning, at størstedelen af…genomet lige så godt ikke kunne være der, for det gør ingen forskel.” Biologen Richard Dawkins, 2009 

”Ikke-kodende ensformige sekvenser – junk DNA – udgør den overvejende del…af menneskets genom.” Biologen John Avise, 2010 

Vi ser altså det bemærkelsesværdige, at ledende biologer stadigvæk den dag i dag fortæller deres publikum (altså os), at det meste af vores DNA ingen funktion har og er ’junk’. 

Hvad disse biologer ikke fortæller, selv om de måtte formodes at vide bedre, er, at hele ideen om junk DNA er en antividenskabelig myte, der ignorerer specielt de sidste ti års biokemiske forskning. Biokemikerne opdager nu mere og mere, at genomet er et multidimensionelt integreret informationssystem, hvor det DNA, der ikke koder for proteiner, alligevel har alle mulige essentielle funktioner for cellen og programmerer for et bredt spektrum af biologiske processer. Om noget leverer genomet i virkeligheden et stærkt fingerpeg om intelligent design og alt andet end et argument imod intelligent design. 

Citaterne ovenfor er i øvrigt hentet fra denne trailer for Jonathan Wells’ nye bog, The Myth of Junk DNA (allerede tidligere omtalt her):

Nu skal det siges, at jeg ikke selv kan anbefale bogen, da jeg endnu ikke har læst den. Men nu har jeg i hvert fald bestilt den og kommer til at dele mere fra den, når jeg fået den!

%d bloggers like this: