Hop til indhold

Ursuppe på en pind

Det gamle eventyr om at koge suppe på en pind, kommer man til at tænke på når ateisten tror han har forklaringen på livets opståen ved at henvise til Miller-forsøget. Det består kort fortalt af en forsøgsopstilling med et lukket kredsløb af kolber og rør hvori man lader nogle “uratmosfære-luftarter” drøne rundt i nogen tid. Og, viola, så dukker der pludselig nogle “organiske byggeklodser” til livet op.

Denne alment oplysende artikel er foranlediget af en dogmatisk diskussion man kan finde her. Her holder vi os til de videnskabsteoretiske overvejelser.

Men som man er nødt til i eventyret at liste lidt grøntsager, lidt salt, lidt kød osv. i suppen der koges på pinden, er man tilsvarende nødt til at liste en masse ind i ursuppekogningen for at den skal smage af noget.

I dette univers (altså dét vi er vågnet op i) gælder nemlig nogle love man ikke bare sådan kan springe op og falde ned på som man kan i eventyrets. Hvis man virkelig skulle koge suppe på kun en pind, ville den ikke komme til at smage af andet end råddent vand; afhængigt af hvor gammel og rådden pinden er, selvfølgelig. Eventyrets pointe er jo at “helten” snyder på vægten.

På nøjagtig samme måde snydes der på vægten når den danske biologibog hævder at DNA kan dannes i ursuppen.

Millerforsøget lykkedes kun fordi man tilsætter

  • lidt intelligens
  • noget molekyleopbygning
  • en hel masse sortering
  • og en ufattelig mængde “bare sådan-hændelser”.

 

Selve urhavet er jo en stor gang suppe hvori de kemiske processer løber totalt uhindret og u-styret. I modsætning til i Miller-forsøget som netop er intelligent styret ved sit afgrænsede og lukkede kredsløb. At noget skulle lykkes i “ursuppen”, svarer til at medicinalfabrikkerne sender deres kemikere hjem og bare lader nyudviklingen af medicin foregå i en kæmpetank hvor man tilsætter lidt elektriske udladninger (lyn).

I ursuppe på pind-eventyret skal vi så “bare lige” have tilsat nogle uundværlige molekyler som ikke opstår i forsøget.

Saltet i eventyrsuppen kunne vi så sammenligne med ilten i ursuppen. Blot med den forskel at her skal denne ingrediens fjernes fra suppen. Fri ilt (oxygen) er livsfarlig for alle organiske molekyler.

For at få noget kød på ursuppen skal vi så “bare lige” have tilsat en sorteringsmekanisme der kan fjerne alle de uønskede stoffer fra blandingen. Og her er det største problem alle “højreformerne”. Hvad?! Jo, de organiske molekyler vi skal bruge, forekommer i 2 former, en venstre- og en højreform. Og da livet kun kan bruge venstreformerne, skal vi “bare lige” have sorteret alle højreformerne fra.

Derefter skal vi “bare lige” have ophævet den kemiske lov der siger at en kemisk proces løber i begge retninger: dannnelse + nedbrydning. Så har vi “bare lige” brug for en membran (en cellevæg) for at forhindre at de dannede kemiske stoffer ikke nedbrydes igen som lyn & torden lige så snart de er dannet i ursuppen. – Denne membran skal endvidere “bare lige” være forsynet med en reguleringsmekanisme der forhindrer den dannede enhed (cellen) i at eksplodere af det osmotiske tryk.

Endelig skal cellen “bare lige” have lagt en informationsmængde (programmering) ind der i kompleksitet svarer til hvad der kræves af en hel by.

Man plejer at definere mirakler som statistisk usandsynlige hændelser.

Skal vi koge ursuppe på en pind, må vi altså “bare lige” regne med en hel række mirakler. Ellers holder forklaringen ikke.

Dette er i korte træk den eventyrlige sandhed om hvordan livet “bare lige” kan opstå af sig selv.

Jeg har tænkt meget over hvad livet egentlig er for noget. Jeg er foreløbig kommet frem til følgende definition som jeg mener, må være dækkende:

  • Livet er en informationsbærende enhed der er i stand til at overføre sin programmering til en anden tilsvarende informationsbærende enhed.

Og hvis dette er en dækkende beskrivelse af virkeligheden, har jeg svært ved at forstå hvordan fornuftige mennesker kan tro på at livet kan være opstået af sig selv “bare der er vand til stede …” Det strider ganske enkelt mod al sund fornuft, mod al den viden vi i dag er nået frem til.

😉 .b

Diskussion: Gå tilbage til indlægget En handske kastet til alle fundamentalister, andet PS.

%d bloggers like this: