Hop til indhold

Gud proppet ned i hullerne

Misinformation på DR III

I adjunkt Casper Andersens foredrag (i serien Danskernes Akademi) om Kreationisme og intelligent design tales der om “det teologisk uholdbare”.

Nu benytter adjunkten det gamle argumentationstrick at sætte lighedstegn mellem Intelligent Design (ID) og creationisme (der stadig ikke har noget med en kreation at gøre; altså ikke noget med modehuse med k, men med verdensbygning: creation med c!).

Hvorfor nu det? Er det fordi han derved kan få listet et begreb ind i argumentationen som måske, måske ikke, kan hæftes på creationismen, men som i hvert fald ikke med nogen rimelighed kan klistres på ID-hypotesen?

Hvorfor er han så bange for at erkende at ID-tanken er opstået hos en række forskere der af deres forskning er blevet tvunget til at indse at evolutionsteorien er en ret begrænset (og endog en yderst begrænsende) teori?

God of the Gap-argumentet

Men selvfølgelig er det et ret smart retorisk kneb at ty til en snak om at proppe Gud ned i de huller vores viden stadig er fuld af. Dvs. at overlade dét til Gud vi ikke kan forklare; det kan han så få lov at være forklaring på – lige indtil videnskaben får ham hevet op af dét hul, eller rettere smidt ned af den trone. Den faglige betegnelse for den form for argumentation er God of the Gaps.

Og det siger sig selv at det er (teo)logisk uholdbart at forfægte et sådant synspunkt. Af samme årsag er det såmænd også mestendels ateister der hænger fast i den form for logik. Mere tænksomme folk har for længst set problemet. For jo mere vi kan forklare, desto mindre plads bliver der jo dermed til Gud.

Men selvom vi kan forklare hvordan en bil virker, vil vi vel ikke benægte at der er et design bag konstruktionen? På samme måde med en mobiltelefon, smartphone o.lign. Hvis vi kan forklare hvordan dens programmering er indrettet, har vi da dermed udelukket designet fra dens tilblivelsesproces?

Det er selvfølgelig noget sludder. Så hvis vi definerede creationisme som en erkendelse vokset frem af vores større og større indsigt i skaberværket, var det måske ikke så tosset. At se Guds skabende finger bag den underfulde programmering der er en nødvendig forudsætning for alt liv, kan ikke på noget måde være i modstrid med en videnskabelig synsmåde. Det er ikke et udtryk for videnskabsforfladigelse, tværtimod! Da DNA-koden blev knækket, omtalte man den som “Guds sprog”. Var det creationister der gjorde det? Næ, det var rendyrkede darwinister der tillod sig at bruge denne metafor.

Programmering, programmering, programmering

Nu véd vi at livet styres af en programmering der er tusindfold mere avanceret end “mobilens”, og dermed er der flere og flere (forskere og almindeligt dødelige) der kan se det intellektuelt utilfredsstillende ved påstanden om at det hele blot er blevet til at sig selv. Det er jo den form for Darwin of the Gaps man argumenterer med når man siger at der er sandsynlighed for liv i rummet blot vi har fundet vand!

Tænk på en fuldautomatisk fabrik der (når først den er sat i gang) kan opbygge sig selv, kan opretholde sin produktion, kan reparere sig selv når der går noget galt, og ikke mindst kan lave en ny kopi af sig selv. – Det er denne beskrivelse der passer på en mængde livsprocesser, fra enkeltindivider til den enkleste celle (hvis der overhovedet findes noget der hedder en “enkel” celle; “simpel” er i hvert fald direkte misvisende).

Så igen har den kære adjunkt ikke sat sig ordentlig ind i tingene. Han tror han taler videnskab når han advokerer for at livet er blevet til uden nogen form for causa prima.

Og i det stykke er han oven i købet i direkte modstrid med sin egen profet, Darwin, der nok som bekendt i sit hovedværk skriver om “livet som indblæst af Skaberen”! Men det véd hr. adjunkten måske heller ikke?! Igen kan en af de bøger han har rørt ved, anbefales. Åbnet! id est. Darwinbogen.

At forskere taler om Intelligent Design, skyldes deres viden inden for relevant forskning, ikke fordi de går ud fra en eller anden religiøs forestilling a priori.

Hvad er det Piet Hein siger?

En yndet form for polemik
består af det probate trick
at dutte folk en mening på
hvis vanvid alle kan forstå.

Tak for kaffe hvis det er standarden på Aarhus Universitet.

Man burde genindføre filosofikum på UNI – med rigelig vægt på videnskabshistorien.

😉 .b

%d bloggers like this: