Hop til indhold

Intelligent designs “grand old man”

Dr. Michael Denton var en af de forskere, som for ca. 30 år siden var med til at stifte en videnskabelig kritik af evolutionsteorien.

Siden Darwin udgav Arternes Oprindelse i 1859, har der lydt kritik af hans teori, men da kritikken fortrinsvis har været rejst af bibelske kreationister, har kun få taget den alvorlig.

Denton var, med sin bog ”Evolution a Theory In Crisis” (1986), med til for alvor at etablere en 100% evidensbaseret kritik af evolution, og har med sit arbejde inspireret folk som Michael Behe og Stephen Meyer.

At det har været meget svært, at trænge igennem med en kritik af evolutionsteorien illustreres meget godt ved, at Denton sendte sit manuskript til over 100 forlag, før der endelig var et der turde binde an med at udgive bogen.

I 2016 fulgte han, i sit forfatterskab, op med bogen ”Evolution: Still a Theory In Crisis”, som bekræfter at han i de mellemliggende år fra sin første bog, ikke har fundet andet end store mængder af yderligere problemer med Darwins teori.

Denton er genetiker og har bidraget med vigtige opdagelser indenfor medicinsk forskning. Han har bl.a. identificeret en række gener, ansvarlige for arvelige øjensygdomme. Han identificerede det sygdomsbærende gen, som dannede basis for det første forsøg med genterapi på Moorfields Eye Hospital i 2009. Han har i forskningsøjemed opholdt sig i Indien og Pakistan, fordi folk i de lande ofte gifter sig med slægtninge. Dette giver gode muligheder for, at finde de gener som er ansvarlige for arvelig blindhed.  

Denton troede som de fleste på, at evolutionsteorien på en troværdig måde gjorde rede for tilblivelsen af arterne. Da han arbejdede på sin Phd, opdagede han imidlertid, gennem egen forskning, at der var alvorlige problemer med Darwins teori.

Studiet af røde blodceller fik Denton til at undre sig over, hvordan de gennem darwinsk evolution gradvist kunne have mistet deres cellekerne. Hvordan ville et mellemstadie mellem en blodcelle med kerne og en uden kerne have set ud, og hvordan ville den have fungeret? Denton så det som vanskeligt, at forklare denne udvikling gennem de processer Darwins teori bygger på.

Han var samtidig klar over, at fugle i modsætning til pattedyr faktisk har beholdt cellekernen i deres røde blodceller. Denton spekulerede derfor over, hvad den adaptive fordel ville være, altså hvilket tilpasningsmæssigt fortrin det ville give pattedyr at miste cellekernen. Han kunne ikke nå frem til en fornuftig darwinsk forklaring, og således blev hans skepsis overfor evolutionsteorien sået.

Se et interview med Denton fra 2019 https://www.youtube.com/watch?v=UDYkciMVp0s&t=232s

Denton er bosat i Perth i Australien, og arbejder lige nu på det han kalder sit opus magnum, en omfattende bog om hvordan naturen synes at være enestående forberedt for liv, og forberedt for at mennesket skulle indtage en særlig plads, – Han skriver om bogen It  reviews  the evidence that nature is uniquely fit for life on earth and beings of our biology in a novel way by focussing on  the sequence of major biological innovations in the history of life.

Denton er født i 1943 og er således ikke nogen årsunge. Han er dog mere aktiv i intelligent design bevægelsen end nogensinde, og vi kan kun glæde os over, at en mand med den ekspertise og erfaring stadig er med i forreste frontlinje i kampen mod Darwins pseudovidenskab.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: