Hop til indhold

Citater fra evolutionister

Jeg faldt forleden over en tekst med en række citater, som en ven sendte til mig for 20 år siden. De har ligget i skuffen siden da. Nu får I dem her, som de er, i min oversættelse til dansk. Hvis du er evolutionist og darwinist, vil du tro, at de er citeret uden for sammenhæng. Det er du selvfølgelig fri til at tro.

”Ingen ændring af én art til en anden er nogensinde blevet observeret … Vi kan ikke bevise, at så meget som en eneste art har ændret sig.” Charles Darwin, My Life & Letters.

“Begge faggrupper (punktualitionister og gradualister) foragter lige meget såkaldt videnskabelige kreationister, og begge er enige om, at de store huller er virkelige, at de er ægte ufuldkommenheder i fossillagene. Den eneste alternative forklaring til den pludselige fremkomst af så mange komplekse dyretyper i den kambriske æra er guddommelig skabelse, og vi forkaster begge dette alternativ.”  Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, s 230, 1996.

”Den geologiske lagdeling er særdeles ufuldkommen, og denne kendsgerning forklarer i en vis grad, hvorfor vi ikke finder uendeligt mange varieteter, der forbinder alle de uddøde og eksisterende livsformer igennem de fineste graduerede trin. Den, der forkaster dette syn på naturen af den gelologiske fortid, forkaster med rette hele min teori. For han spørger til ingen nytte, hvor er de talløse (manglende) overgangsled, der tidligere må have forbundet de tæt beslægtede eller repræsentative arter.” Charles Darwin, Arternes Oprindelse.

“Hvis det kunne demonstreres, at der eksisterede nogen form for komplekst organ, der ikke på nogen mulig måde kunne være dannet gennem talrige, på hinanden følgende, små ændringer, ville min teori absolut bryde sammen.” Charles Darwin, Arternes Oprindelse.

“Hvis talløse arter, der tilhører samme slægter eller familier, virkelig dukker op i livet pludseligt på én gang, ville den kendsgerning være ødelæggende for teorien om nedstamning med langsom tilpasning igennem naturlig udvælgelse. ” Charles Darwin, Arternes Oprindelse.

“Der er ikke længere nogen grund til at undskylde for de mangelfulde fossilfund. På nogle måder er de blevet næsten uhåndterligt rige, og opdagelse går hurtigere, end man kan nå at passe dem ind … Fossilfundene fortsætter ikke desto mindre med at bestå af huller. ” T. Neville George, “Fossils in Evolutionary Perspective”, Science Progress, vol. 48, Januar 1960, s. 1, 3.

“Fossilfundene springer, og alle vidnesbyrd viser, at fundene er virkelige: hullerne, som vi ser, afspejler virkelige begivenheder i livets historie og er ikke et levn af en dårligt bevaret fossil fortid. Den fossile fortid nægter rent ud at underbygge denne forventning om fint graderede forandringer.” Eldredge, N. og Tattersall, I. (1982) The Myths of Human Evolution, Columbia University Press, s. 57

”Der er kun to muligheder, hvorpå livet kan være opstået. Den ene er spontan frembringelse og evolution. Den anden er en overnaturlig skabelsehandling fra Gud. Der er ingen tredje mulighed. Spontan frembringelse, eller at livet opstod fra ikke-levende materie, blev videnskabeligt modbevist for 120 år siden af Louis Pasteur og andre. Det levner os med den eneste mulige konklusion, at livet opstod som en overnaturlig skabelseshandling fra Gud. Filosofisk ønsker jeg ikke at acceptere dette, fordi jeg ikke ønsker at tro på Gud. Derfor vælger jeg at tro på det, som jeg nu ved er videnskabeligt umuligt: spontan frembringelse efterfulgt af evolution.” Dr. George Wald, Professor Emeritus i Biologi ved Harvard Universitet, Nobelprismodtager i fysiologi

“Alle os, der studerer livets oprindelse, må konstatere, at jo mere vi studerer det, desto mere føler vi, at det er for komplekst til at have udviklet sig på noget sted. Vi tror på det som en trosartikel, at liv udviklede sig fra død materie på denne planet. Problemet er bare, at dets kompleksitet er så stor, at det er vanskeligt for os at forestille os, at det faktisk gjorde det.” Dr. Harold Urey, Nobelprismodtager i kemi.

“Evolutionsteorien giver intet svar på det vigtige problem med livets oprindelse.”  Jean Rostand, Fransk evolutionist.

“En af dens [evolutionens] svage punkter er, at den ikke har nogen genkendelig måde, hvorpå bevidst liv kunne være opstået.” Sir John Eccles, Nobelprismodtager i fysiologi.

”Hvis levende stof da ikke er forårsaget af samspillet mellem atomer, naturlige kræfter og stråling, hvordan er det da blevet til? Jeg tror imidlertid, at vi er nødt til at gå videre end dette og indrømme, at den eneste acceptable forklaring er skabelse. Jeg ved, at dette er bandlyst blandt fysikere, som det også er det hos mig, men vi må ikke forkaste den som en teori, vi ikke bryder os om, hvis de eksperimentelle beviser støtter den.”  H.J. Lipson, F.R.S. Professor i fysik, Universitetet i Manchester, UK, “A physicist looks at evolution”, Physics Bulletin, vol 31, s. 138, 1980.

“Evolution er ubevist og kan ikke bevises. Vi tror kun på det, fordi det eneste alternativ er separat skabelse, som er utænkelig.” Sir Arthur Keith.

”Jo mere man studerer palæontologi, desto mere sikker bliver man på, at evolution alene bygger på tro – præcis den samme slags tro, det er nødvndigt at have, når man støder på de store mysterier i religion.” Louis T. More, Professor i fysik, University of Cincinnati, USA, “The Dogma of Evolution,” Princeton University Press: Princeton NJ, 1925, Second Printing, s.160.

”På det nuværende stadie af geologisk forskning må vi indrømme, at der intet er i den geologiske fortid, der strider imod de konservative kreationisters opfattelse af, at Gud skabte hver art for sig, antageligt fra Jordens støv.” Dr. Edmund J. Ambrose, Emeritus Professor i cellebiologi.

”Det ynkelige er, at vi har videnskabsmænd, der forsøger at bevise evolution, som ingen videnskabsmand nogensinde kan bevise.” Dr. Robert A. Millikan, Nobelprismodtager.

“Evolution accepteres af zoologerne, ikke fordi det er blevet bevist eller observeret, men fordi skabelse er for utrolig.” D.M.S. Watson, Londons Universitet.

Det var lidt at tænke over for i dag. Flere følger.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: