Hop til indhold

Myten om 1%

I årevis har man fortalt os, at kun ca 1% forskel i DNA skiller mennesket fra chimpansen. Dette, tilsyneladende uomtvistelige faktum, bliver uophørligt trukket op af hatten som et af de virkeligt tungtvejende argumenter for evolution og fælles afstamning.

I 2007 bragtes i det videnskabelige tidsskrift Science en artikel med titlen ”Relative Differences: The Myth of 1%”.

Af artiklen fremgår det, at påstanden om de ca 99% lighed mellem menneske og chimpanse er mere eller mindre grebet ud af luften. En masse faktorer, fremgår det, blev ikke indregnet i den afhandling af evolutionsbiolog Allan Wilson fra University of California, som i 1975 lagde grunden for den påstand, der i 2007-artiklen altså betegnedes som intet mindre end en myte. Genetiker Svante Pääbo udtaler at det er tvivlsomt at man, selvom alt blev taget i betragtning, overhovedet kunne komme frem til en reel udregning på forskellen/ligheden mellem menneske og chimpanse.

Vi ser altså den etablerede konservative videnskab sætte et stort spørgsmålstegn ved chimpanse-menneske ligheden. Myten har dog, som det siges ligeud, tjent os godt i mange mange år, fordi vi gennem den har lært bedre at værdsætte ligheden mellem os og vores evolutionære “fætter”. I artiklen i Science foreslås det imidlertid, at vi sender myten på pension, fordi vi har nået det punkt, hvor denne fortælling er mere til skade end til gavn.

Det var i 2007. Er der sket noget siden vedrørende denne sammenligning af menneskets og chimpansens DNA? Nej!  Myten om 1% lever i bedste velgående og indgår stadig som en ikke uvæsentlig del af den evidens for evolution som børn og voksne møder i undervisning og medier. That’s how science works!

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: