Hop til indhold

Hvis grise kunne flyve

Jeg har på det seneste skrevet frem og tilbage om historien i forskningen i livets oprindelse (se del 1, del 2, del 3 og del 4). Sidste afsnit handlede om RNA-verdenen og sluttede med Professor Robert Shapiros afvisning af RNA-verdenen som usandsynlig.

Dr. Shapiro repræsenterer en anden ide. Forskningen i livets oprindelse delte sig i to forskellige skoler i 1990’erne. Den ”genetiske skole” mener, at livet startede med dannelsen af et af de genetiske makromolekyler, dvs. protein, DNA eller RNA, der udfører livsprocesserne, som vi kender dem nu. Den anden retning, ”den metaboliske skole”, foreslår, at livet startede først med små molekyler, der etablerede livssystemernes metabolisme (stofskiftet), imens de genetiske makromolekyler ifølge disse forskere var en senere udvikling.

”Metabolisme-skolen” foreslår nærmere bestemt, at liv opstod som et katalyseret kemisk kredsløb i et beskyttet miljø med en konstant gennemstrømning af stof og energi. For eksempel kunne et sådant miljø forekomme i nærheden af en vulkan. Teorien foreslår, at et antal kemiske forbindelser (lad os kalde dem A, B, C og D) etablerede et katalytisk kredsløb. Det betyder, at A katalyserer B (i tilstedeværelse af A genereres der mere B). B er så igen katalysator for C, og C katalyserer D. Hvis D dernæst er katalysator for A, vil der med en konstant energistrøm opstå et metabolisk kredsløb, og mængden af hver af de kemiske forbindelser vil vokse med en konstant faktor. Over et langt nok tidsrum vil kredsløbet vokse i kompleksitet og i sidste ende blive til liv, som vi nu kender til det.

Forskere som Robert Shapiro anser dette for det mest sandsynlige udviklingsforløb. Ikke desto mindre afsagde Professor Leslie Orgel, en anden af af de førende og mest citerede forskere i livets oprindelse, en sønderlemmende kritik over teorien i sin sidste afhandling, der blev udgivet posthumt i januar 2008 (Dr. Orgel døde i oktober 2007). Blandt andre indvendinger gjorde han opmærksom på den fuldstændige mangel på evidens for teorien. I afslutningen skrev han:

Næsten alle forslag om hypotetiske metaboliske kredsløb har erkendt, at ethvert af de involverede skridt skal ske hurtigt nok, hvis kredsløbet skal være til nogen nytte inden for den tid, der er til rådighed for dets forløb. Det bliver altid antaget, at denne betingelse er opfyldt, men i intet tilfælde er der blevet fremlagt overbevisende understøttende argumenter. Hvorfor skulle man tro, at et sammenspil af mineraler, der kan katalysere de mange skridt i det omvendte citronsyrekredsløb, fandtes noget sted på den primitive jord, eller at kredsløbet på mystisk vis arrangerede sig selv topografisk på en overflade af metalsulfid? Manglen på en understøttende baggrund i kemi er endnu mere åbenlys, når det kommer til forslag om, at metaboliske kredsløb kan udvikle sig til ”livslignende” kompleksitet. Den mest alvorlige udfordring for fortalerne for metaboliske kredsløbsteorier – problemerne i form af mangel på specificitet af de fleste ikke-enzymatiske katalysatorer – er generelt ikke blevet påskønnet. Hvis den er det, er den blevet ignoreret. Teorier om livets oprindelse, der tager udgang i metaboliske kredsløb, kan ikke retfærdiggøres ved konkurrerende teoriers utilstrækkelighed: De må stå på egne ben.[i] 

Dr. Orgels sidste ord var sarkastiske: “Men løsninger, som gives af tilhængere af genetiske eller metaboliske udviklingsforløb, der er afhængige af ”hvis-grise-kunne-flyve” hypotetisk kemi, er sandsynligvis til ingen hjælp.”[ii] 

Robert Shapiro og Leslie Orgel var to eminente forskere i livets oprindelse inden for de seneste årtiger og repræsenterer to forskellige opfattelser. Det, der dog springer mest i øjnene på en udenforstående iagttager som mig, er, hvordan de effektivt underminerer begge positioner med deres dygtige kritik. De og andre repræsentanter inden for forskellige skoler eller retninger i forskningen i livets oprindelse er dygtige til at kritisere de andre skolers teorier. Men når samtlige teorier kan skydes ned af dygtige eksperter inden for feltet, hvor står man så egentlig med hensyn til at have forstået, hvordan livet kan være opstået?

Måske var det derfor, som jeg tidligere har citeret det, at Cambridgeprofessor Dr. Simon Conway Morris bemærkede i en bog fra 2003 som indledning til et kapitel om forskningen i livets oprindelse: ”Dette kapitel er historien om en ynkelig videnskabelig fiasko.”[iii]

***

[i] The Implausibility of Metabolic Cycles on the Prebiotic Earth, Leslie E. Orgel, Public Library of Science: Biology, 6(1): e18, Jan 22, 2008, doi:10.1371/journal.pbio.0060018. Også tilgængelig på Internettet (pr. juni 2010) på http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.0060018

[ii] Sammesteds.

[iii] Life’s Solution, Simon Conway Morris, Cambridge University Press 2003, s. 44.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: