Hop til indhold

Det forestående paradigmeskifte

Intelligent design hypotesen er ilde set i den akademiske verden. IDs modstandere prøver ihærdigt at overbevise den brede befolkning om, at når ID ikke får foden indenfor på universiteterne, er det fordi hypotesen er religiøst motiveret og dermed uvidenskabelig. Fysikere og astronomer som mener, at big bang teorien er forkert, udsættes for samme udelukkelse fra akademia. For deres vedkommende er årsagen blot, at de ikke blindt accepterer det herskende paradigme. Fx blev Astronomen Halton Arp frosset ud af det finere astronomiske selskab, fordi han ønskede at forske i unormale rødforskydninger, et fænomen, som ultimativt kan skabe tvivl om BB teoriens validitet.

Astronom Halton Arp (1927-2013)

Spørgsmålet er, om de teorier der ikke er velkomne i akademia, rent faktisk ér uvidenskabelige, eller der er andre grunde til deres udelukkelse. Undersøger man nærmere den akademiske elites behandling af både evolutionstvivlere og BB-tvivlere opdager man, at fastlåste videnskabelige paradigmer er en stor del af problemet. En teori som evolution er blevet ophøjet til en videnskabelig lov, som ikke længere må udfordres, – og det samme gælder i høj grad også for BB.

Et sundt videnskabeligt miljø vil motivere til konstant at udfordre gældende paradigmer, sætte teorier på spil, og i det hele taget behandle alle etablerede hypoteser med en sund skepsis.

Dette sunde videnskabsmiljø synes at være gået tabt, og er nu erstattet af et miljø, hvor det at rette ind til højre, efter den gældende konsensus, er blevet centralt. De herskende paradigmer må der ikke længere pilles ved, hvilket måske er en naturlig følge af universiteternes primære funktion, nemlig at give folk en uddannelse. For at etablere et system med prøver og eksaminer, er vi nødt til at ”fastfryse” viden. Det ville være forbistret svært at give karakterer i en disciplin, hvor der er tvivl om hvorvidt noget er rigtigt eller forkert. Derfor er videnskabelige teorier, som der undervises i, måske altid dømte til at størkne i rigid dogmatik.

ID-fortalere forsøger at få gennemført et paradigmeskifte, og sådan som tingene ser ud lige nu, er der ingen tvivl om, at dette skifte kommer. Darwins teori er i så alvorlig krise, at den formodentlig, indenfor en ca. 10 år, vil blive forkastet, – i det mindste som vi ser den i sin nuværende form.

Men spørgsmålet er, om ID og big bang-tvivlerne ikke også repræsenterer en strømning, som betyder langt mere end et paradigmeskifte indenfor deres specifikke felter biologi og astronomi. Måske disse videnskabelige oprørere også vil resultere i fremkomsten af nye akademiske systemer, som i metode, mål og grundfilosofi vil adskille sig fra det nuværende størknede betonakademia.

Mine tanker omkring videnskabens afsporethed og årsagen til den promovering af ”scientism” som indflydelsesrige folk som Richard Dawkins repræsenterer, bliver uddybet i min seneste bog Enter ID. Sidste kapitel i bogen er baseret på den britiske psykiater Iain McGilchrists forskning, som afslører foruroligende egenskaber ved venstre hjernehalvdel, der influerer menneskers virkelighedsopfattelse på en ganske bestemt måde. Egenskaber som ret direkte kan sættes i forbindelse med ”scientism” og den etablerede akademiske verdens fastkøren i rigid dogmatik.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: