Hop til indhold

Hvorfor ikke deklarere en ny religion?

En venlig læser af www.intelligentdesign.dk har sendt følgende spørgsmål:

”Der er en ting jeg undrer mig over.  Og det er at tilhængerne af Intelligent Design ikke tager det fulde skridt og deklarerer en ny religion.  Påstanden om intelligent design i den form som blandt andet i jeres forum stemmer ikke overens med de skaberbegreber som de veletablerede religioner opererer med.  Så hvorfor ikke gå den fulde vej.”

SVAR: Intelligent design kan ikke kaldes religion i nogen gængs forstand. Intelligent design er ikke en påstand om noget bestemt skaberbegreb og indeholder heller ikke nogen form for teologisk postulat om et bestemt Gudsbegreb, så hvordan intelligent design skulle kunne kaldes en religion, er mig uklart. Eller snarere, det er mig helt klart, at intelligent design ikke kan kaldes en religion.

Intelligent design er blot et videnskabeligt forsøg på at skelne mellem det, som kan forklares alene af naturlige, ikke-styrede processer, og det, som ikke udelukkende kan forklares naturligt, men som i tilgift også må være et resultat af en form for intelligent aktivitet. Ydermere – og det er det, der er det kontroversielle – hævder nogle designteoretikere, at naturen og livet indeholder træk og hændelser, der efter de samme standardkriterier, der bruges til designpåvisning i andre sammenhænge, ikke kan være et resultat af naturlige processer alene, men må være intelligent forårsaget eller intelligent designet.

Designpåvisning forekommer i mange sammenhænge. For eksempel studerer arkæologer flintestykker, som de har fundet, med spørgsmålet, om alt på disse sten kan forklares af naturlige geologiske processer alene, eller om der er visse træk, der kun kan være et resultat af bevidst forarbejdning. Hvis arkæologerne konkluderer det sidste, har de konkluderet intelligent design. Denne konklusion indeholder intet om, hvem der har lavet disse intelligent forårsagede træk, eller hvordan de har gjort det. Det er selvfølgelig naturlige spørgsmål, og der vil sikkert være flere muligheder, som arkæologerne vil overveje, men det er under alle omstændigheder en separat diskussion, der først finder sted, når og hvis arkæologerne har konkluderet, om der overhovedet er tale om intelligent forårsagede træk.

Når intelligent designteoretikere på samme måde postulerer, at livet har træk, der må være intelligent designede, hævder de intet om, hvem der er årsag til dette intelligente design, eller hvordan designeren har ført dette design ud i livet. Når det kommer til livet her på Jorden, mener de fleste af os ID-folk vist nok, at designeren må være Gud, dvs. en transcendental bevidsthed bag universet og bag den fysiske natur, men det kunne i princippet også være rumvæsener fra Andromeda eller vores egne efterkommere, der er blevet så dygtige, at de kan rejse tilbage i tiden. Jeg må indrømme, at de sidste to muligheder tror jeg ikke selv på, men der er intet i selve intelligent design-konklusion, der udelukker disse muligheder. Med andre ord er intelligent design ikke en påstand om designerens natur eller identitet eller om designprocessen, men kun, at der er tale om et intelligent design.

Det kan også ses af, at selv blandt teistiske fortalere for intelligent design er der forskellige opfattelser af, hvordan intelligent design-konklusionen skal tolkes. Nogle mener, at livet blev intelligent ”frontlæsset” ved livets begyndelse for over tre milliarder år siden og derefter udviklede sig darwinistisk uden yderligere intelligent indblanding. Nogle mener, at der har været tale om en løbende intelligent styret evolutionsproces over millioner og milliarder af år. Andre tror, at der har været gentagne skabelser igennem livets historie, og der er sågar dem, der tror, at der kun var en skabelsesbegivenhed, der fandt sted i nyere tid. Det kan man skændes om, men ikke desto mindre er alle disse teister enige i, at livet har træk, der kun kan være intelligent forårsagede eller intelligent designede.

Derfor kan intelligent design ikke kaldes en religion, der ligger i konkurrence med andre religioner. Det er en videnskabeligt baseret observation, der støtter alle eligiøse skabelsesopfattelser generelt.

 

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: