Hop til indhold

Trilobitternes øjne var moderne

Trilobitter på en havbund, sådan som man forestiller sig dem. Kilde: Wikipedia Commons.

Et studie af et 429 millioner år gammelt trilobit-øje er blevet diskuteret den seneste uges tid i de videnskabelige fagtidsskrifter. Ifølge Michael Marshall i New Scientist den 13. august 2020:

”Et dyr, der levede for 429 millioner år siden, havde sammensatte øjne, der var næsten identiske med moderne insekter som bier og guldsmedes. Opdagelsen indebærer, at det sammensatte øje udviklede sig meget tidligt i dyrenes historie.

” Jeg er helt sikker på, at dets rødder går langt tilbage i Prækambrium et eller andet sted,” bemærker Brigitte Schoenemann fra Universitetet i Köln i Tyskland. Den kambriske periode, hvor mange af de største dyregrupper optræder, begyndte for ca. 540 millioner år siden.”

Trilobitter er en uddød gruppe af leddyr, der havde sammensatte øjne, der er så godt som identiske med øjnene hos moderne krebsdyr og insekter. På det 429 millioner år gamle eksemplar, der blev studeret, var det ene øje intakt. Det var dette øje, Schoenemann og Euan Clarkson fra Universitetet i Edinburgh kiggede nærmere på. Det var et fossil af et 1,2 centimeter langt dyr, der kaldes Aulacopleura koninckii. ”Det var en trilobit: et havdyr lidt som en trælus og beslægtet med insekter og rejer.” Så selv om alle trilobitter er uddøde, er nogle af dem ikke meget forskellige fra dyr, der lever i dag. Ifølge Phys.org:

”Et særdeles velbevaret 429 millioner år gammelt øje fra et marint dyr, der uddøde, inden dinosaurerne overhovedet eksisterede, havde et syn, der kan sammenlignes med synet hos nutidens bier og guldsmede, fortalte forskere torsdag.”

I et forsøg på at vise en vis evolutionær progression diskuterer artiklerne øjne, der syntes mere “primitive” end dette. For eksempel ifølge Phys.org:

”Mens det tidligere var kendt, at trilobitter havde disse sammensatte øjne, havde ældre eksemplarer “spaltede” øjne, der “lige netop kunne skimte horisonten” uden linser på synsorganerne.”

New Scientist henviser til et enklere sammensat øje, der er dateret til 71 millioner år ældre:

”Det ældste kendte sammensatte øje med bevarede indre strukturer tilhørte en anden trilobit, der levede i det tidlige Kambrium for over 500 millioner år siden. Schoenemanns hold beskrev det i 2017. Det øje var dog mere primitivt. ”Der var ingen tydelige linser,” fortæller Schoenemann. Ommatidien var dækket af “et slags gennemskinneligt vindue uden nogen evne til at fokusere”. Øjet havde også kun ca. 100 ommatidier.”

Et ’ommatidium’ er et enkelt øje i leddyrenes sammensatte øje, der består af op til 25.000 øjne eller ommatidier som f.eks. hos guldsmeden. Men at ovenstående sidstnævnte øje skulle være primitivt, afhænger måske af, hvis øjne der ser på det. Der eksisterer leddyr med så få som fem ommatidier (Wikipedia), og et 515 millioner år gammelt fossilt eksemplar af en Anomalocaris havde 16.000 ommatidier i sit sammensatte øje (se her).

Selv et enkelt ommatidium er en kompleks samling af dele. Tag bananfluer som et eksempel: “Hvert ommatidium består af 14 naboceller: 8 fotoreceptorneuroner i kernen, 4 ikke-neuronale kegleceller og 2 primære pigmentceller.” Hvad forskere observerede i det ”ældste kendte sammensatte øje” kunne også være en funktion af, hvor godt bevaret det var.

Den nye afhandling er åben adgang hos Nature: Schoenemann, B., Clarkson, ENK, Insights into a 429-million-year-old compound eye. Sci Rep 10, 12029 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-69219-0.

”Vi viser, at denne palæozoiske trilobit i princippet var udstyret med et fuldstændigt moderne synssystem, et sammensat øje, der kan sammenlignes med det hos nulevende bier, guldsmede og mange dag-krebsdyr. Det er et eksempel på fremragende bevarelse, og vi håber, at dette manuskript vil være et udgangspunkt for mere forskningsarbejde i de fossile evidenser og for udvikling af en dybere forståelse af synets evolution.”

Evolution? Hvad for en evolution? Hvor er synets evolution i denne sammenhæng? Det studerede øje er som moderne leddyrs sammensatte øjne. Selv linsediametrene svarer til dem hos nulevende arter. 429 millioner, og øjnene er de samme. Det er det modsatte af evolution. Senere beskriver forfatterne det ældre sammensatte øje også som i det væsentlige moderne – hos “sandsynligvis de ældste trilobitter, der nogensinde vil blive fundet.” Og de antyder også, at dets “primitive” træk måske bare skyldes dårlig bevarelse.

Hvilken ide forfatterne har om trilobit-øjets evolution, fortæller de allerede i den første sætning i deres introduktion:

”Trilobitter er uddøde marine leddyr, der dominerede de palæozoiske økosystemer. Helt fra begyndelsen af deres fremkomst var de udstyret med sammensatte øjne, der under Den Kambriske Eksplosion og senere differentierede til meget forskellige visuelle systemer.”

Hvis vi for et øjeblik tilsidesætter forfatternes forudfattede ideer om evolution, er den virkelige pointe her, at der var øjne fra begyndelsen. Intet er blevet fundet, der viser, at de udviklede sig fra ældre dyr uden øjne. Hvad mere er, viser Den Kambriske Eksplosion en meget større udfordring for darwinismen: De fleste af de store kropsplaner dukker pludseligt op i fossillagene uden forgængere i Prækambrium.

Det er med andre ikke kun øjne, som darwinisterne behøver at forklare. Trilobitter havde også fordøjelsessystemer, navigationssystemer, lemmer med led, kønslig formering, hierarkisk opbyggede kropsplaner og andre sanseorganer. Det er, hvad fossilfundene fortæller.

Når Professor Brigitte Schoenemann således ”… er helt sikker på, at dets rødder går langt tilbage i Prækambrium et eller andet sted,” ligger der ikke videnskab eller fossilfund til grund for det. Hvorfor skriver hun det så? Det er hendes forudfattede teoretiske opfattelse af, at der har foregået en evolution, der har skabt leddyrenes sammensatte øje og alle deres andre komplekse organer – selv om denne evolution ikke er blevet iagttaget eller dokumenteret.

***

(Baseret på Creation Evolution Headlines, se https://crev.info/2020/08/trilobite-eyes-modern/)

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: