Hop til indhold

Hvorfor bruger biologer teleologisk sprog?

Biologer kan ikke holde op med at bruge teleologisk sprog eller sprog, der angiver et formål. Betyder det, at livet virkeligt er designet? Ifølge en ID-relevant artikel i den seneste udgave af Communications of the Blyth Institute er svaret ja. Forfatteren Annie L. Crawford skriver i abstraktet til artiklen Metaphor and Meaning in the Teleological Language of Biology:

I begyndelsen af det 20. århundrede erstattede den neodarwinistiske evolutionsteori de traditionelle teleologiske årsagsforklaringer, der var accepteret som forklaringsgrundlaget for biologien. På trods af denne forkastning af teleologi fortsætter biologer med at ty til sprogbrug, der angiver formål og design, for at definere funktion, forklare fysiologiske processer og beskrive adfærd. Berettigelsen af et sådant teleologisk sprog diskuteres til stadighed blandt biologer og videnskabsfilosoffer. Mange biologer og lærere hævder, at teleologisk sprog kan fungere som en slags bekvem forkortelse for at beskrive funktion, imens andre hævder, at et sådant sprogbrug strider imod evolutionsteoriens grundlæggende ikke-teleologiske natur. Så er der dem, der som Ernst Mayr har forsøgt at omdefinere teleologi på en sådan måde, at man undgår enhver form for metafysisk implikation. Imidlertid forsømmer de fleste diskussioner om berettigelsen af teleologisk sprogbrug inden for biologien at tage hensyn til selve naturen af sprog. Siden et begrebsmæssigt sprog i det væsentlige er metaforisk, kan teleologisk sprogbrug kun opgives som udelukkende dekorativt, hvis og kun hvis det kan erstattes med alternative metaforer uden tab af essentiel betydning. Jeg konkluderer, at siden teleologiske begreber ikke kan abstraheres væk fra biologiske forklaringer uden tab af betydning og forklaringskraft, er livet af natur teleologisk. Det er livets teleologiske karakter, der gør det til et særligt fænomen, der kræver en særlig forskningsdisciplin, der er forskellig fra fysik og kemi.

Et sprogfilosofisk argument for design inden for biologien? Interessant? Under alle omstændigheder kan hele artiklen, der er åben adgang, læses her: Metaphor and Meaning in the Teleological Language of Biology.

Artiklen bliver også omtalt og nærmere diskuteret i kommentarerne på Uncommon Descent, se Biologists Can’t Stop Using Purpose-Driven Language Because Life Really Is Designed

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: