Hop til indhold

Miraklet i cellen

En ny bog, The Miracle of the Cell, af biokemikeren Dr. Michael Denton er netop udkommet. Michael Denton er en levende legende inden for intelligent design og har været aktuel helt tilbage fra 1980erne. Hans bog Evolution: A Theory in Crisis fra 1985 var et af startskuddene til det, der senere udviklede sig til intelligent design-bevægelsen.

Hans nye bog, The Miracle of the Cell, ser på de kemiske elementer, som en celle er opbygget af, og Denton viser her, hvor præcise egenskaber disse elementer ”tilfældigvis” har. Uden disse specielle egenskaber ville liv ikke have været muligt. Med andre ord handler bogen om finjustering, et argument, man ofte hører i forbindelse med kosmologi, hvor det påpeges, at hvis en lang række fysiske konstanter ikke havde haft helt præcise værdier, eller hvis de havde været bare i nogle tilfælde en promille af en promille større eller mindre, ville livet, som vi kender det her på Jorden, ikke have kunnet lade sig gøre.

Det samme viser sig at være tilfældet med grundelementer, som liv eller rettere celler med deres ufatteligt komplekse kemiske processer er opbygget af. Så spørgsmålet, der går igennem Dentons bog, er selvfølgelig: ”Hvad er forklaringen på en sådan præcision og finjustering, der har været der fra universets start?”

Nogle af de eksempler, Denton diskuterer, er:

  1. Det helt ideelle element til liv, kulstof, hvis evne til at danne kovalente bindinger med sig selv og med brint, ilt og kvælstof, er basis for alt organisk liv. Af det periodiske systems omkring 90 naturligt forekommende elementer har intet andet element end kulstof disse for livet nødvendige egenskaber. Havde der ikke været  kulstof, havde liv ikke været muligt.
  1. Brint, ilt og kvælstof har også hver især unikke egenskaber, man ikke finder hos noget andet element, og som er afgørende for vitale processer i cellerne. Havde man ikke haft disse unikke elementer, havde der heller ikke kunnet være liv, som vi kender det.
  1. Listen slutter ikke her. Det viser sig, at også fosfor og svovl har unikke og for livsprocesserne afgørende egenskaber, som ikke andre elementer har. Det samme gælder for  metaller som jern, kobber, magnesium, zink, mangan og molybdæn. Alle indgår de i livsvigtige processer i cellerne med egenskaber, som de hver især er de eneste elementer, der har.
  1. Denton kommer heller ikke uden om at se nærmere på vands egenskaber. Det kommer næppe som nogen overraskelse, at livet her på Jorden er afhængigt af vand, men måske kunne man forestille sig en anden form for liv, der eksisterede et eller andet sted i et andet flydende element. Denton viser, at en sådan livsform sandsynligvis ikke findes eller er teoretisk mulig. Vand er så unikt, at intet andet element kan erstatte det i nogen form for livsproces.

Jeg var så heldig at få et anmeldereksemplar af bogen og læse den, før den udkom. Nu er den altså udkommet (fra mandag den 28. september 2020), og jeg kan varmt anbefale den (og nej, jeg får ingen provision af salget J ). Om end teknisk sine steder er bogen velskrevet og et spændende indblik i, at tegn på design og teleologi ser ud til at være overalt, hvor man studerer naturen nærmere.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: