Hop til indhold

Derfor kritiserer vi Evolutionsteorien

Som det fremgår af artiklerne her på intelligent design, er den samlede evidens imod evolutionsteorien af et betragteligt omfang. Langt de fleste danskere er imidlertid helt uvidende om de data, der taler imod evolution som værende en plausibel videnskabelig teori om livets og arternes tilblivelse. Dette skyldes at der i udfærdigelsen af lærebøgerne, som bruges i folkeskolen, gymnasiet og på universitet, er fokuseret alene på de ganske få indicier, der kunne tale for, at evolution faktisk har fundet sted.

Lærebøger gentager forældede og forkerte “beviser” for evolution; mange af dem dokumenteret af dr. Jonathan Wells i hans bog Evolutionens Ikoner (refereret til i mange artikler skrevet af Leif Asmark). Den store mængde af evidens imod evolution lever et liv i bedste velgående udenfor den etablerede videnskabslitteratur. Var denne evidensbase inkluderet i undervisningsmaterialet, ville vi se en afbalanceret oplysning om Darwins teori. Dette er som bekendt ikke tilfældet, evolution bliver undervist som et faktum, der ikke behøver (ikke må) udfordres.

Som illustreret i tidligere indlæg er denne måde at behandle en videnskabelig teori på ganske uvidenskabelig. Teorier er, uanset deres påståede kredibilitet og forklaringsmæssige kraft, aldrig helt sande. Det bør derfor være kutyme, at kaste et kritisk lys på videnskabelige teorier for løbende at udbedre, ændre eller helt at forkaste dem. Det er netop uvidenskabeligt at “frede” en teori, sådan som det gøres med evolution.

Det er blevet praksis, at afvise enhver form for evolutionsskepsis med beskyldningen om, at det er kreationisme. Et strålende eksempel på dette finder man i bogen Creationism in Europe. Ganske rigtigt har kreationister i mange år været de skarpeste kritikere af Darwins lære, men med bøger som Michael Dentons Evolution: A Theory in Crisis fra 1985, og med den efterfølgende etablering af ID-hypotesen, er kritikken af evolutionsteorien ikke længere kun et religiøst anliggende. Kritikken er i dag et videnskabeligt anliggende, som ikke bare er vigtigt for det felt der hedder biologi, den spiller også en uhyre vigtig rolle i at få videnskaben som sådan på ret køl igen. Med den dogmatiske fastholden i en teori som ikke matcher de empriske data, er det selve den videnskabelige entreprises troværdighed, der står på spil.

I dag er Darwins lære udsat for massiv kritik, fordi de seneste 70 års forskning viser at den ikke længere er bakket op af de videnskabelige facts. Vi der er fortalere for ID, ønsker at udbrede kendskabet til de data som taler imod evolution, men som desværre konsekvent udelades i lærebøgerne.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: