Hop til indhold

DR: De første mennesker var overraskende kloge

“De første mennesker var overraskende kloge” var overskriften på en artikel på DR den 31. oktober 2020. Artiklen omtaler fundet af et benredskab, der har takker ligesom på en sav eller en kniv, i Olduvai-slugten i Tanzania. Fundet blev gjort tilbage i 1990 af den berømte engelske palæontropolog Mary Leakey, men det er først blevet dateret nu og givet en overraskende alder på 800.000 år.

Det er grundlæggende de konkrete videnskabelige kendsgerninger. Prøv med det i mente at gå ind og læse artiklen og kom så tilbage hertil. OK?

Så hvad lærte du? Sikkert for det første, at redskabet ikke var lavet af mennesker som os (Homo sapiens), men af Homo erectus, en tidligere art, der ledte til Homo sapiens. Godt, spurgte du så, hvordan man har fundet ud af det? Fandt man redskabet i hånden på en Homo erectus, eller stod der en afsenderadresse på det? Nej, man fandt kun et redskab. At det skulle være lavet af en Homo erectus, kommer kun fra forskernes forudfattede ide om, at på den tid levede der ikke mennesker som os, men kun Homo erectus. Det er altså ikke videnskabeligt påvist, at Homo erectus har æren for redskabet. Det er blot en genfortælling af den officielle standardhistorie om menneskets oprindelse. Derfor nægter nogle af os at kalde den slags for videnskab. Vi kalder det for historiefortælling. Det var HC Andersen også god til.

At denne standardhistorie ikke nødvendigvis er den fulde sandhed, vil man vide, hvis man følger med her på Intelligent Design DK. Så sent som i søndags omtalte jeg Recks skelet, der blev fundet samme sted, dvs. i Olduvai-slugten i Tanzania, i 1913. Et anatomisk moderne fuldstændigt menneskeskelet, der blev dateret til 1,15 mio. år, men endte med så at sige at blive fejet ind under tæppet, fordi det ikke passer ind i standardhistorierne om menneskets oprindelse.

Et andet interessant fund i denne sammenhæng blev gjort  i 1976 af samme omtalte Mary Leakey, der fandt 56 fodspor i en 3,6 mio. år gammel vulkansk askeaflejring i Laetoli i Tanzania. Disse fodspor fra Laetoli er anatomisk ikke til at skelne fra fodspor som os moderne mennesker. Så hvem afsatte disse fodspor? Ifølge standardopfattelsen levede der ikke Homo sapiens for 3,6 mio. år siden, så derfor må det have været fra en eller anden Australopithecus, hvilket er, hvad man generelt kan læse, når man søger på fodsporene fra Laetoli.

Problemet er, at man kender ikke til noget fund af nogen Australopithecus med fødder, der anatomisk ligner Homo sapiens-fødder. Australopithecus havde fødder som aber, der har markant anderledes fødder end os mennesker (bl.a. er abers storetå ligesom en tommel på vores hænder og kan bevæges ud til siderne, hvilket vores storetå ikke kan). Den eneste kendte skabning, der afsætter fodaftryk som et moderne menneske som os, er et moderne menneske, dvs. Homo sapiens. En fordomsfri person kunne da fristes til at foreslå, at måske levede Homo sapiens faktisk for 3,6 mio. år siden i Afrika, ligesom Recks skelet også tyder på. Set i det lys kan det altså lige så godt have været Homo sapiens som Homo erectus, der lavede omtalte benredskab for 800.000 år siden. Jeg siger ikke, at det er rigtigt, men teoretiserer blot, ligesom artiklen på DR heller ikke er andet end teoretisering og historiefortælling og i hvert fald ikke videnskab.

Helt forfra

“Vi er nødt til at skrive menneskets historie om,” citeres Peter K.A. Jensen for i artiklen. Nå, men vi troede da, at videnskabsfolkene allerede havde styr på menneskets historie. Det har de da ikke fortalt os før, at de ikke havde. Men nu indrømmer de altså, at menneskets historie skal skrives om. Hvordan kan vi så være sikre på, at det, de nu fortæller os, heller ikke vil blive omskrevet om et par år? Hvordan kan vi være sikre på, at noget som helst af det, de fortæller om menneskets historie, overhovedet er rigtigt?

Racisme ind ad bagdøren

Hæftede du dig også ved den negroide illustration, der ledsager artiklen og skal forestille Homo erectus? Den bygger på en solid tradition, der går helt tilbage til Darwins og Ernst Haeckels tid i 1800-tallet. Misforstå ikke dette og tro, at illustrationen bygger på solide videnskabelige observationer og kendsgerninger. Ingen aner, hvordan Homo erectus har set ud. Vi kender kun til Homo erectus igennem fund af knogler, tænder osv. Ingen kan sige noget om Homo erectus’ hudfarve, ansigtstræk, behåring, hårfarve osv. Den illustrerede såkaldte Homo erectus findes kun i tegnerens  hoved. Homo erectus kan lige så godt have haft en lys hud og blå øjne som mange af os her nordpå. Men sådan tegnes Homo erectus ikke, for inden for den darwinistiske tradition er de farvede racer også de primitive racer, der står tættere på abestadiet end os mere avancerede hvide racer. Derfor tegnes de formodede tidligere menneskeracer altid negroidt. Hvilket ansvar tror du, at darwinismen og evolutionsteorien har for den racisme, der har plaget verden  og stadig plager os?

Overraskende?

Et sidste spørgsmål: Blev du overrasket, som artiklens overskrift lægger op til? Hvis du gjorde, så undskyld mig for at lukke luften ud af ballonen. For os, der har set på den slags evolutionsskriverier i en menneskealder, er der intet overraskende og intet nyt at læse i denne artikel. Det sker mindst to-tre gange om året, at en ny arkæologisk eller palæontropologisk opdagelse strider imod, hvad man hidtil har ment, og hvordan man følgelig alligevel prøver at forklare det fundne inden for rammerne af standardhistorien om menneskets oprindelse. Den standardhistorie er blevet modbevist (det kaldes falsificeret med et fint ord) af tusindvis af arkæologiske fund de sidste hundrede år. Det ændrer ikke ved fortællingen, for inden for den såkaldte forskning i menneskets oprindelse er det egentlig ikke videnskaben, der er det væsentlige. Det handler i stedet meget mere om forsvaret for det verdensbillede, som standardhistorien om menneskets oprindelse blot er en lille del af.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: