Hop til indhold

Kampen mod misinformation i DR

Undertiden kan man næsten miste modet over for den systematiske misinformation man møder i DR. For kampen synes håbløs, i og med at når man opdager noget himmelråbende vrøvl præsenteret på tv, er det allerede for sent at gøre noget, endsige protestere.

Men nu er der heldigvis håb forude. Som det fremgår af DR’s text-tv, kan man ud fra et ulighedstegn på skærmen se at udsendelsen kan ses på nettet. Og dermed kan ens indvendinger ses i den givne kontekst, frem for blot at hænge frit i luften. Så det kan vi jo passende benytte os af i dag hvor jeg faldt over lidt “videnskabelig” information på DR2.

I serien  Danskernes Akademi (som ellers absolut må anbefales) var der altså i dag på DR2 et foredrag under titlen Kreationisme og intelligent design.

Hvorfor?

Man må stille sig et par hvorfor’er, når man har set denne udsendelse.

Hvorfor holde dette foredrag?

Hvorfor refereres der ikke til den kritik mod neodarwinismen som forskere fremkommer med?

Hvorfor vises (i slutningen af udsendelsen) et par referencer til Origos udmærkede (læs her: tankevækkende) udgivelser når man så tydeligt ikke har læst dem?

Kan det virkelig passe at den pågældende foredragsholder er så dårligt forberedt at han tror at “darwinkritik” blot kan afvises som uvidenskabelig og religiøs?

De to henvisninger til origoudgivelser er hhv. “Darwinbogen” og “Evolution – hvad din biologibog ikke fortæller”. Sidstnævnte er netop udgivet en version 2.0 hvor de videnskabelige argumenter er ført up to date.

Det kunne være interessant at vide om den højtærede foredragsholder, adjunkt Casper Andersen fra Aarhus Universitet, overhovedet har åbent de to publikationer han så nydeligt viser frem?

Hvis JA, kunne det yderligere være interessant at høre hvor vi benytter os af religiøse argumenter? I hhv. Darwinbogen og … hvad din biologibog … ??

Man må gå ud fra at den intelligente og oplyste danske kikkelytter (i modsætning til de uoplyste amerikanere) kunne tænke sig nogle eksempler.

Tiden det store problem

Jeg har ikke kunnet passe “min blog” som jeg gerne ville, for p.t. har jeg “gravet mig ned” med en oversættelse af oxfordprofessor John C. Lennox’ bog God’s Undertaker – Has Science Buried God? Og sjovt nok sidder jeg lige nu og kæmper med en korrespondance mellem den fremtrædende botaniker Joseph Hooker og Darwin hvor sidstnævnte får læsterlige verbale bank af førstnævnte. Og sjovt nok foregik denne kamp på videnskabelige, ikke religiøse præmisser.

Hvorfor er det lige at nutidsdanskeren i sit DR-akademi skal forholdes den slags oplysninger? Hvorfor skal det hele blot gøres til en kamp mellem et religiøst synspunkt og videnskaben? Hvad er det man har i klemme siden den historiske sandhed i den grad skal undertrykkes?

I hvis interesse er det?

Ja, jeg spø’r bare!

😉 .b

PS! Måske kunne jeg komme med et par vinduesåbninger til mit oversætterværksted her på bloggen. Der er mange tankevækkende aspekter man falder over i arbejdet med denne interessante bog. Men tiden er altså noget af et problem …

%d bloggers like this: