Hop til indhold

Hvad er intelligent design?

Her ved http://www.intelligentdesign.dk’s genoplivelse er det nok på sin plads at starte med at skrive om, hvad intelligent design egentlig er. Lad mig her give en ganske kort definition. Intelligent design (herefter ID) er en teori om, hvordan og hvornår man kan konkludere, at man kan observere tegn på intelligens.

Hvis det lyder uklart, skulle følgende eksempel gøre det mere tydeligt. Arkæologer studerer fundne genstande såsom flintesten for at afgøre, om alt på disse genstande kan forklares naturligt, eller om visse træk må være resultatet af menneskers tilsigtede forarbejdning. Når arkæologer konkluderer, at en fundet genstand har træk, der ikke kan være formet ved naturlige processer alene, men må være intelligent forårsaget, kan man sige, at de har sluttet sig til ”intelligent design”. ID er således et forsøg på med videnskabelige metoder at fastslå, hvad naturlige processer kan være årsag til, og hvad de ikke kan, og hvad der derfor må være intelligent forårsaget.

Det kontroversielle ved ID er ikke selve forsøget på at skelne mellem intelligent designede og naturligt opståede træk, for denne sondring foretages allerede, ikke kun blandt arkæologer, men også inden for andre videnskabelige felter. Den virkelige anstødssten er, at visse moderne designteoretikere, når de undersøger naturen og livet, påstår at finde intelligent forårsagede træk. Levende organismer, hævder de, har træk, der ikke kan tilskrives naturens love og processer alene, men bedst kan forklares som forårsaget af intelligens. At dette med det samme sætter ID i opposition til darwinismen og evolutionsteorien, der netop hævder, at alt ved livet kan forklares materielt, siger sig selv.

Dette forklarer, hvorfor sammenstødet mellem evolutionister og fortalere for ID skaber et sådant røre. Kritikere beskylder ID for at være tilsløret religion, medens designteoretikerne svarer tilbage, at ID er lige så lidt religion, som darwinismen er det. De gør gældende, at siden deres konklusioner udelukkende er baseret på studier af naturen og ikke på religiøse opfattelser eller tekster, kan ID ikke kaldes religion i nogen almindelig betydning af ordet. Men skal ID absolut stemples som religion, fordi teorien har religiøse følgevirkninger, hvilket alle indrømmer, at den har, må darwinismen og evolutionsteorien ifølge designteoretikerne også være religion. Den eneste forskel er, at mens ID hævder, at videnskabens resultater tyder på en intelligent årsag bag naturen, påstår tilhængere af evolutionsteorien, at det ikke er nødvendigt at postulere en intelligent årsag for at forklare livet og naturen. Måske er det i virkeligheden i bund og grund sådan, uanset om man kan lide det eller ej, at i diskussionen om livets natur griber videnskab og religion uundgåeligt ind i hinanden.

Læs eventuelt mere her.

%d bloggers like this: