Hop til indhold

Monarksommerfuglens mystiske vandring

© Derek Ramsey / derekramsey.com / Used with permission

Monarken (Danaus plexippus) er en sommerfugl i takvingefamilien og hjemmehørende i Nordamerika. Dens forvingelængde (fra rod til spids) er 37-50 millimeter. Den kan nemt kendes på de kraftige farver og tydelige mønstre. Monarkens måde at bevæge sig på adskiller sig også tydeligt fra andre sommerfugle. Den flyver med langsomme vingeslag og får derved en glidende flugt i modsætning til de fleste andre arters mere flagrende flugt.

Monarkens larve anvender silkeplanter som foderplante. Larverne spiser ingen anden plante. Hvordan giver det darwinistisk mening? Ville det ikke være en overlevelsesfordel at kunne spise mange andre planter? Men det gør larverne ikke. Fra værtsplanten optager larven en gift, hvilket den signalerer med sine kraftige farver. På den måde undgår den at blive spist.

Monarken har adskillige generationer i løbet af et år, men den kan ikke overvintre i et klima med frost. Den overlever ved at migrere over meget lange afstande – over 3000 km. Monarken er specielt kendt for at vandre langt. Disse vandringer kan føre den så langt som til New Zealand, Australien og Europa. I Europa har den nu slået sig ned i Spanien, de Kanariske øer og Portugal. I Danmark har man en enkelt gang fundet nogle vingestumper i Thy i 1978 og et formentlig indslæbt eksemplar i 1987 i Hvalsø, Sjælland.

National Geographic kaldte i 2003 disse sommerfugles træk for et af naturens største mysterier.[i] I løbet af sommerhalvåret udklækkes og lever typisk tre eller fire generationer deres korte liv på 3-4 uger i det nordøstlige Nordamerika. Når efteråret kommer, klækkes så den fjerde eller femte generation, der også kaldes ”Metusalem-generationen”, for denne generation lever næsten ti gange så længe, helt op til de næste ni måneder.

Med efterårets komme flyver denne generation – millioner af monarksommerfugle – sydpå og flagrer så meget som 3.000 kilometer, indtil de når frem til et lille skovklædt område i nogle høje vulkanske bjerge i Mexico. Her overvintrer sommerfuglene indtil næste forår, hvor de samme sommerfugle igen begynder at trække mod nord. De når typisk til områder i Texas, hvor foråret kommer tidligt, og larvernes føde, silkeplanten, allerede er vokset frem efter vinteren. Her dør Metusalem-generationen omsider, imens den næste generation fortsætter rejsen videre nordpå. Efter to-tre generationer mere er monarken tilbage i det nordlige USA og sydlige Canada. Her lever tre eller fire generationer mere, inden den næste Metusalem-generation gør sig klar til sin maratonrejse, og kredsløbet starter forfra.

Her er en hjemmeopgave: Lav en detaljeret model over, hvor disse sommerfugles adfærd er opstået igennem en langsom, gradvis evolution á la Darwin.

Når du gjort det, kan du gå videre til næste hjemmeopgave: Forklar, hvordan sommerfuglene kan vide, hvor de skal trække hen, og hvornår de skal gøre det.

Her skal det tages i betragtning, at sommerfuglene, der trækker til Mexico, er tiptiptipoldebørn til den sidste generation, der foretog turen, ligesom sommerfuglene, der omsider når frem til det nordøstlige Nordamerika, er tiptiptipoldebørn til den forrige generation, der kom til sommerfuglenes sommerresidens.

Sommerfuglene kan helt sikkert ikke huske vejen på en tur, de aldrig selv har foretaget. Lige så lidt kan de have lært den fra andre sommerfugle, siden de forfædre, der sidst foretog rejsen, døde flere generationer, før de blev født. Kan de bare regne det ud med deres store intelligens? Næppe, for sommerfuglens hjerne er dårligt nok på størrelse med et knappenålshoved. Er det så en programmeret adfærd? Hvis ja, hvor kommer den programmering fra?

Eller er der en højere, allestedsnærværende intelligens i naturen, der giver ikke bare monarken, men også de talrige andre arter dyr, fugle, insekter og sågar os mennesker instinkter og inspiration til at handle på disse forbløffende og intelligente måder? Ifølge National Geographic er monarkens trækadfærd som sagt et af naturens største mysterier, og selv om National Geographic sandsynligvis ville være den sidste til at foreslå, at en højere intelligens leder sommerfuglene, er spørgsmålet måske, om der er nogen anden og bedre forklaring.

PS. Illustra Media tilbyder stadig gratis streaming af sine film resten af april måned. Hvorfor ikke bruge en times tid på at se Metamorphis, en mesterværk af en naturfilm, der fortæller i detaljer om monarkens utrolige liv?

[i] Internal Clock Leads Monarch Butterflies to Mexico, John Roach, National Geographic, June 10, 2003.

One thought on “Monarksommerfuglens mystiske vandring Skriv en kommentar

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: