Hop til indhold

Spor af mennesker i fjerne fortider fra Grækenland, England og Tyrkiet

Marvspaltede hjorteknogler fra Hollerup i Østjylland (nu udstillet på Nationalmuseet).

Jeg bringer løbende eksempler på arkæologiske fund, der tyder på tilstedeværelsen af moderne mennesker i meget fjerne fortiden (se f.eks. her og her). Disse fund blev undersøgt af professionelle videnskabsmænd, omtalt i professionelle videnskabelige tidsskrifter og diskuteret på internationale videnskabelige konferencer. Alligevel kender næsten ingen til dem i dag.

Spaltede knogler fra Pikermi, Grækenland

Ved Pikermi nær Maratonsletten i Grækenland er der et fossilrigt lag fra Øvre Miocæn. Laget blev undersøgt af den franske videnskabsmand Albert Gaudry. Under et møde i 1872 i Bruxelles på Den Internationale Kongres for Forhistorisk Antropologi og Arkæologi udtalte Baron von Dücker, at de spaltede knogler fra Pikermi beviste eksistensen af mennesker i Miocæn. Moderne eksperter mener også, at lokaliteten ved Pikermi er Øvre Miocæn, hvilket gør knoglerne mindst 5 millioner år gamle.

Von Dücker undersøgte først en del knogler, som Athens Museum havde fra Pikermi. Han fandt 34 kæbedele fra hipparion (en uddød tretået hest) og antiloper såvel som 19 stumper fra skinneben og 22 andre brudstykker af knogler fra store dyr som næsehorn. Alle viste de tegn på systematisk marvspaltning. Ifølge von Dücker havde de alle “mere eller mindre tydelige spor af slag med hårde genstande.” Han gjorde også opmærksom på mange hundrede knoglesplinter, der var knækket på samme måde.

Desuden havde von Dücker lagt mærke til, at snesevis af kranier af Hipparion og antilope viste systematisk fjernelse af overkæben for at få hjernen ud. Kanterne på bruddene var meget skarpe, hvilket generelt kan tages som tegn på menneskeskabte brud i modsætning til brud fra gnavende rovdyr eller geologiske processer.

Von Dücker rejste derpå til lokaliteten ved Pikermi for at fortsætte sine undersøgelser. Under den første udgravning fandt han snesevis af knoglestumper af Hipparion og antiloper og indberettede, at omkring en fjerdedel af dem havde tegn på forsætlige brud. I denne forbindelse kan man huske på Binfords konstatering af, at i samlinger af knogler, der er marvspaltede, har omkring 14–17 procent også hakke- og skæremærker. “Jeg fandt også,” skrev von Dücker, “blandt knoglerne en sten af en størrelse, der med lethed faldt til i hånden. Den var tilspidset på den ene side og perfekt tilpasset til at lave den slags mærker, der ses på knoglerne.”

Gennemboret hajtand fra The Red Crag, England

På et møde i The Royal Anthropological Institute for Great Britain and Ireland den 8. april 1872 fremviste geologen Edward Charlesworth talrige eksemplarer af hajtænder (Carcharodon), som hver havde et hul boret igennem midten, som det gøres af øboere på Sydhavsøerne for at lave våben og halskæder. Tænderne var fundet i Østenglands Red Crag-aflejring, der har en alder på 2,0–2,5 millioner år.

Charlesworth viste, at havdyr som borende bløddyr ikke kunne have lavet hullerne. Under diskussionen foreslog en videnskabsmand karieshuller som årsag, men man mente ikke, at hajer har det problem. En anden foreslog parasitter, men indrømmede, at man ikke har kendskab til parasitter, der holder til i tænder på fisk.

På dette punkt udtalte Dr. Collyer sin støtte til fordel for menneskers værk. Mødereferatet konstaterede: “Han havde nøje undersøgt den gennemborede hajtand med et kraftigt forstørrelsesglas  … Gennemboringerne var efter hans opfattelse menneskers værk.” Blandt hans begrundelser var “de skrå kanter på gennemboringerne,” “hullernes centrale placering på tænderne,” og “spor af kunstige redskaber til at lave gennemboringerne med.”

Udskåret knogle fra Dardanellerne, Tyrkiet

I 1874 fandt Frank Calvert en Deinotherium-knogle med udskårne dyrefigurer i en Miocæn-formation i Dardanellerne i Tyrkiet. Calvert fortalte: “På forskellige steder i samme bjergart ikke langt fra stedet med den udskårne knogle har jeg har fundet en flinteflække og nogle dyreknogler, der var spaltet på langs, umiskendeligt ved menneskets hånd for at få marven ud, sådan som det gøres blandt primitive folkeslag.”

Ifølge nutidige siger levede den elefantlignende Deinotherium fra Nedre Miocæn til Øvre Pliocæn i Europa. Det er således fuldt ud muligt, at Calverts datering af lokaliteten i Dardanellerne som Miocæn var rigtig. Man regner nu med, at Miocæn varede fra 25 til 5 millioner år før nutiden. Ifølge gængs moderne opfattelse skulle der kun have levet abelignende hominider i dette tidsrum. Selv en Øvre Pliocæn alder på 2–3 millioner år for Dardaneller-lokaliteten er alt for tidlig for sådanne kulturgenstande. Udskæringer som den, der blev fundet på Deinotherium-knoglen, menes kun at kunne være anatomisk moderne menneskers værk, dvs. højst 40.000 år gamle.

I Le Préhistorique bestred Mortillet ikke Dardaneller-formationens alder. I stedet kommenterede han, at den samtidige tilstedeværelse af en udskåret knogle, forsætligt flækkede knogler og et flinteflækkeredskab var næsten for perfekt, så perfekt, at det kunne skabe tvivl om fundene. Dette er bemærkelsesværdigt. I tilfældet med de mærkede knogler fra St. Prest klagede Mortillet over, at der ikke var fundet stenredskaber eller andre spor af mennesker på lokaliteten. Men her, hvor disse blev fundet sammen med den udskårne knogle, udtalte Mortillet, at det hele var ’for perfekt’, og insinuerede dermed, at Calvert havde snydt.

Men Dr. David A. Traill, professor i klassicisme ved University of California i Davis, skrev om Calvert: “Calvert var den mest fremragende ud af en familie af engelske emigranter i Dardanellerme … han besad en god viden om geologi og palæontologi.” Calvert stod for adskillige vigtige udgravninger i Dardaneller-området og spillede en rolle i opdagelsen af Troja. Traill bemærkede: “Ud fra, hvad jeg har kunnet vurdere igennem læsning af hans korrespondance, var Calvert samvittighedsfuldt ærlig.”

***

Er du interesseret i at læse om flere eksempler på glemte og ignorerede arkæologiske fund, der modsiger den moderne standardopfattelse om menneskets evolution, kan jeg varmt anbefale Forbudt Arkæologi af Dr. Richard Thompson og Dr. Michael Cremo. Bogen er udsolgt fra forlaget, men jeg har nogle eksemplarer liggende, som jeg kan tilbyde til 250 kr. stykket inklusive forsendelse. Bogen kan bestilles via min email: asmark<snabel-a>iskcon.dk.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: