Hop til indhold

Citater fra evolutionister, 3

Den 23. april og 7. maj 2020 bragte jeg første del og anden del af en række citater fra evolutionister. Citaterne sendte en ven til mig for over 20 år siden. Her kommer den lovede tredje og sidste del. Nogle har direkte henvisninger, så de er nemme at tjekke. Andre har ingen henvisninger, så dem må vi bare tro er gode nok.

***

“Hvis livet havde udviklet sig til sin vidunderlige overflod af skabninger lidt efter lidt, ville man vente, hævder Dr. Eldredge, at finde fossiler af overgangsskabninger, der var en smule som det, der kom før dem, og en smule som det, der kom efter dem. Men ingen har endnu fundet nogen form for spor af sådanne overgangsvæsner. Denne besynderlighed er blevet tilskrevet huller i fossilfundene, som gradualisterne forventer vil blive udfyldt, når geologiske aflejringer af den rigtige alder er blevet fundet. I det sidste årti har geologer imidlertid fundet stenlag fra alle tidsrum i de sidste 500 millioner år, og ingen overgangsformer er blevet fundet i dem.” The Guardian Weekly, 26. november 1978, vol. 119, nr. 22, s. 1.

“Fraværet af fossilspor for mellemliggende stadier imellem de store overgange i organisk design, ja, sågar vores manglende evne i mange tilfælde til selv i vores forestilling at bygge funktionelle mellemformer, har været et vedholdende og nagende problem for gradualisternes redegørelse for evolution.” Stephen J. Gould, professor i geologi og palæontologi, Harvard Universitet, Is a new and general theory of evolution emerging?, Paleobiology, vol 6(1), januar 1980, s. 127.

”Når det kommer til fossilfundene, er det helt sikkert den største frustration, at vi ikke har empiriske spor af vedholdende, langvarige tendenser i evolutionen af de fleste komplekse morfologiske tilpasninger.” Gould, S. J. og Eldredge, N., 1988, Species selection: its range and power, Scientific correspondence in Nature, Vol. 334, s. 19.

”I bagklogskabens lys er det forbløffende, at palæontologerne kunne acceptere gradvis evolution som et universelt mønster på basis af en håndfuld formodede veldokumenterede afstamninger (f.eks. Gryphaea, Micraster, Zaphrentis), af hvilke ingen i virkeligheden kan modstå en nærmere ransagelse.” Paul, C. R. C., 1989, Patterns of Evolution and Extinction in Invertebrates, Allen, K. C. og Briggs, D. E. G. (redaktører), Evolution and the Fossil Record, Smithsonian Institution Press, Washington, D. C., 1989, s. 105.

”Forbindelser mangler lige netop der, hvor vi mest inderligt ønsker dem, og det er mere end sandsynligt, at mange ’forbindelser’ vil fortsætte med ikke at være der.” Jepsen, L. Glenn; Mayr, Ernst; Simpson George Gaylord. Genetics, Paleontology, and Evolution, New York, Athenaeum, 1963, s. 114.

”Der er stadig et enormt problem med det flercellede livs pludselige mangfoldighed. Det er der ingen tvivl om. Det er et virkeligt fænomen.”  Niles Eldredge, citeret i Darwin’s Enigma: Fossils and Other Problems af Luther D. Sunderland, Master Book Publishers, Santee, Californien, 1988, s. 45.

”De palæontologiske data er forenelige med opfattelsen af, at alle de for nærværende opdagede rækker var udviklet for omkring 525 millioner år siden. På trods af en halv milliard år af evolutionær udforskning af det, der var frembragt i Kambriums tid, er ingen nye design på rækkernes niveua opstået siden da.” Valentine, Erwin, and Jablonski, Developmental Evolution of Metazoan Body plans: The Fossil Evidence, Developmental Biology 173, artikel nr. 0033, 1996, s. 376.

”Den rivende udvikling af, så vidt vi kan dømme, alle de højere planter inden for nyere geologisk tid er et afskyeligt mysterium.” Charles Darwin i et brev J.D. Hooker den 22. juli 1879.

”Ligegyldigt hvilke ideer, nogle autoriteter har om emnet, har lungefiskene ligesom enhver anden gruppe af fisk, som jeg kender, deres oprindelse solidt forankret i ingenting.” Citeret i W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Nashville: Regency, 1991 [først offentliggjort i Philosophical Library, 1987], 1:62-63.

”Som det er velkendt, dukker mange fossilarter op på et øjeblik i fossilfundene.” Tom Kemp, Oxford Universitet.

”Det mærkværdige er, at der er noget ensartet over fossilhullerne: Fossilerne mangler på alle de vigtige steder.” Francis Hitching, arkæolog.

“Fossilfundene har altid været et problem.” Montgomery Slatkin, redaktør af Exploring Evolutionary Biology, American Scientist book, 1994.

“Den geologiske fortid har ikke efterladt os nogen form for spor af fiskenes oprindelse.” Dr. J.R. Norman, British Natural Museum of History.

”Ingen af de kendte fisk menes at være direkte stamfædre til de tidligste hvirveldyr på land.” Dr. Barb Slahl, St. Anselm’s College.

”Hvis jeg skulle tegne et stamtræ for mennesket, ville det være et spørgsmålstegn.”  Dr. Richard Leakey.

”I tyve år løj jeg for at bevise, at universet havde et materialistisk grundlag, men ethvert eksperiment er slået fejl. Jeg blev nødt til at konkludere, at det havde et spiritualistisk grundlag.” Dr. Bernard Covell, astrofysiker.

”Der er ikke et eneste tilfælde af én arts forvandling til en anden.” Dr. T.H. Morgan, California Institute of Technology.

”Mennesket er ikke en abe. Der er ingen beviser for, at mennesket kom fra aben.” Austin H.
Clark, chefbiolog på Smithsonian Institute.

”For den fordomsfrie støtter planternes fossilfund en separat skabelse. Kan man forestille sig, hvordan en orkide, andemad og en palme skulle have samme herkomst, og har vi nogen beviser for denne antagelse? Evolutionisten må være parat med et svar, men jeg tror, at det ville bryde sammen foran en nærmere undersøgelse.” E.J.H. Corner, botaniker ved Cambridge Universitet.

***

Mener du stadigvæk, at der ingen grund er til at stille spørgsmålstegn ved evolution, sådan som den generelt bliver præsenteret for os igennem undervisning, medier osv.?

 

3 kommentarer til “Citater fra evolutionister, 3 Skriv en kommentar

 1. Hej Steffen,

  Tak for dit spørgsmål. Inden for evolutionsbiologien kan forskellige arter godt opstå uafhængigt af hinanden med strukturer, der ligner hinanden. F.eks. er både delfiner og tunfisk strømlignede, men delfiner menes at have udviklet sig fra landlevende pattedyr og har således udviklet den strømlignede form uafhængigt af tunfisken.

  Er det muligt, at de forskellige grupper, der opstår i Kambrium, har udviklet sig uafhængigt af hinanden flere steder på Jorden? Intet er selvfølgelig umuligt, men inden for evolutionsbiologien anses det for at være meget usandsynligt, at to fjernt beslægtede arter uafhængigt af hinanden udviklede ikke blot 1-2 strukturer, men endte med at være helt identiske.

  Så for at besvare dit spørgsmål: Nej, evolutionsbiologer mener ikke, at det er sandsynligt, at grupperne i Kambrium-lag er opstået uafhængigt af hinanden på forskellige steder på Jorden. Hver art menes at være opstået ét sted og derfra at have spredt sig.

 2. Er det rigtigt opfattet, at selvom vi mangler mellemformerne, så er der fossilfund af helt primitive organismer også før kambrium? Hvis ja, så selvom identiske ARTER ikke er opstået vidt forskellige steder, så tyder spredningen i de kambriske fund vel alligevel på, at også selve den allerførste begyndelse, CELLEN, godt har kunnet opstå i en formentlig nogenlunde ensartet udgave mange steder på Jorden. Og noget har så bevirket, at de arter, der opstår i Kina, er nogle andre en de, som opstår i Amerika eller Europa. Eller hvad?
  Steffen

 3. Før Kambrium er der generelt kun fund af encellede organismer eller spor af encellede organismer. Der er nogle få undtagelser som de gådefulde Ediacara-fossiler, der er fra 100-200 millioner år før Kambrium. Der er ikke enighed om, hvorvidt de er dyr eller planter eller noget helt tredje, men ifølge den generelle opfattelse er de ikke forløbere til de arter, der opstår pludseligt ved Kambriums begyndelse.

  Der er ikke noget, der tyder på, at cellen kunne opstå mange gange forskellige steder på Jorden. Tværtimod tyder alt på, at den første celle slet ikke kunne opstå af sig selv (se artiklerne om Livets oprindelse – fra Darwin til nu). Så hvordan skulle celler kunne opstå mange gange overalt på Jorden?

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: