Hop til indhold

Den akademiske frihed er i fare

Foto af Mark de Jong fra Unsplash

I sommers fik to skandinaviske forskere, svenskeren Ola Hössjer og nordmanden Steinar Thorvaldsen, optaget en evolutionskritisk artikel om finjusteringen inden for biologens verden i det ansete videnskabelige tidsskrift Journal of Theoretical Biology (allerede omtalt her.  Læs artiklen her, hvis du ikke har læst den endnu).

Som det kunne forventes, har fundamentalistiske evolutionister efterfølgende gjort alt, hvad de kunne for at miskreditere artiklen. Det er kun at forvente, for det er set før. Typisk får nogle forskere optaget en evolutionskritisk artikel i et anset videnskabeligt tidskrift uden samtidigt at præsentere et materialistisk alternativ, hvorefter fanatiske evolutionistiske forkæmpere kaster sig over tidsskriftets redaktører, der af hensyn til tidsskriftets anseelse ser sig nødsaget til offentligt at tage afstand fra artiklen, hvis de ikke ligefrem må trække den tilbage.

Det er også, hvad der er sket i dette tilfælde. På en eller anden måde valgte Journal of Theoretical Biology ikke at trække artiklen tilbage, men på deres hjemmeside har de offentliggjort følgende ”disclaimer”:

”The Journal of Theoretical Biology and its co-Chief Editors do not endorse in any way the ideology of nor reasoning behind the concept of intelligent design. Since the publication of the paper it has now become evident that the authors are connected to a creationist group (although their addresses are given on the paper as departments in bona fide universities). We were unaware of this fact while the paper was being reviewed. Moreover, the keywords “intelligent design” were added by the authors after the review process during the proofing stage and we were unaware of this action by the authors. We have removed these from the online version of this paper. We believe that intelligent design is not in any way a suitable topic for the Journal of Theoretical Biology.”

Flere interessante ting er værd at bide mærke i. For det første er det noget sludder og bare en søgt undskyldning, at redaktørerne ikke kendte til forfatterernes positive behandling af intelligent design. Hvis de ikke vidste det, kan de slet ikke have læst artiklen under deres bedømmelsesproces, for det er, hvad artiklen handler om.

For det andet er det uredeligt at fremstille forfatterne som hovedsageligt tilknyttet en kreationistisk gruppe, men blot udgive sig for at være tilknyttet rigtige universiteter. Hössjer og Thorvaldsen er begge ansat som universitetsprofessorer på nogle af Skandinaviens bedste universiteter, og de er ikke specielt knyttet til nogen “kreationistisk gruppe”.

Og hvad så, selv om forfatterne havde været knyttet til en “kreationistisk gruppe”? Alarmklokkerne burde ringe, når man hører, at hvis man har tilknytning til visse forkerte grupper, kan man ikke få artikler optaget i et videnskabeligt tidsskrift. Hvad er det for noget? Det er i hvert ikke akademisk frihed, men lugter mere af censur efter bedste sovjetmanér.

Prøv i denne forbindelse af læse The European University Association’s erklæring om akademisk frihed (se her). Erklæringen er specielt formuleret som en appel til regeringer og politiske organer såvel som medier om at beskytte den akademiske frihed for alle videnskabsfolk og forskere. Men spørgsmålet, som illustreres her af tilfældet med Journal of Theoretical Biology og talrige andre tilfælde, er, om den videnskabelige verden ikke selv er den største trussel imod den akademiske frihed, når forskeres tilknytning til visse grupper (som ID, kreationisme osv.) er en faktor, der afgør, om ellers udmærkede og fagligt forsvarlige videnskabelige artikler kan accepteres til offentliggørelse.

At artiklen gik uhindret igennem hele bedømmelsesprocessen, viser, at den rent fagligt levede op til tidsskriftets videnskabelige kriterier for publicering. Men tidsskriftet indrømmer også åbenlyst, at det har andre end rent faglige betragtninger at tage hensyn til. Tidsskriftets redaktører indrømmer offentligt, at de har en decideret antikreationistisk og anti-ID agenda. Her gælder den akademiske frihed ikke længere.

Mange andre ID-forskere har oplevet noget tilsvarende. Jeg har personligt hørt biologen Jonathan Wells, en af de kendteste ID-fortalere, fortælle, hvordan han engang først fik en artikel accepteret til optagelse i et kendt videnskabeligt tidsskrift, men derefter fik afslag, da redaktørerne fandt ud af, at han var ”den Jonathan Wells”, der var kendt i forbindelse med ID, selv om selve artiklen intet havde med ID at gøre.

Her kan man også betænke, når modstandere af ID sommetider kritiserer ID-fortalere for ikke at publicere artikler i de professionelle videnskabelige tidsskrifter. Sandheden er, at det gør ID-fortalerne, eller de forsøger i hvert fald på det, men i mange tilfælde censureres deres artikler på grund af deres favorable diskussion af ID eller bare deres forbindelse til ID. Ikke desto mindre får evolutionskritiske forskere såsom Ola og Steinar trods alt af og til optaget artikler i de professionelle videnskabelige tidsskrifter (se f.eks. en liste over accepterede ID-artikler her).

Læs også en tilsvarende artikel fra en af vores svenske kolleger, Göran Schmidt, her.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: