Hop til indhold

Benredskaber fra under The Red Crag, England

Hajtand fundet i The Red Crag af J. Reid Moir

I vores serie om kontroversielle arkæologiske fund, der ikke passer ind i gængse darwinistiske ideer om menneskets oprindelse og evolution, må heller ikke glemmes fund af kontroversielt benredskaber i England fra begyndelsen af det 20. århundrede. For mere indgående studier af disse fund kan originalartiklen The Age of the Pre-Crag Flint Implements af J. Reid Moir fra 1935 anbefales.  Her gives et kort resumé baseret på Cremo og Thompsons Forbudt Arkæologi.

Disse fund blev beskrevet af J. Reid Moir, finderen af mange kontroversielle arkæologiske fund (se f.eks. her og her), og bestod af “en række mineraliserede primitive benredskaber, der kom fra nedenunder basis af The Red Crag og The Coralline Crag ved Suffolk.” Man mener nu, at den øverste del af The Red Crag i East Anglia markerer grænsen imellem Pliocæn og Pleistocæn med en alder på 2,0–2,5 millioner år. Det ældre Coralline Crag er fra Øvre Pliocæn og således mindst 2,5–3,0 millioner år gammelt. Residuallagene [residuallag: aflejring med forvitret materiale fra ældre borteroderede aflejringer] under The Red Crag og The Coralline Crag indeholder materiale fra Pliocæn til Eocæn. Ting derfra kan være fra 2 millioner til 55 millioner år gamle.

Nogle af Moirs redskaber var trekantede. I sin redegørelse forklarede Moir:

“Disse er alle fremstillet fra brede, flade, tynde stykker knogle, sandsynligvis fra store ribben, der er brækket på en måde, så de har en bestemt form. Denne trekantede form er i hvert af tilfældene blevet frembragt af brud på tværs af knoglens ’årer’.”

Moir lavede eksperimenter på knoglen og sluttede, at hans fund ”utvivlsomt var menneskers værk.” Ifølge Moir kunne de trekantede stykker af fossil hvalknogle have været brugt som spydspidser. Moir fandt også hvalribben, der var lavet til tilspidsede redskaber.

Moir og andre fandt ligeledes knogler med skæremærker og andre benredskaber på forskellige steder i Cromer-lagene. Det yngste Cromer-lag er 0,4 millioner år gammelt, imens det ældste er mindst 0,8 millioner år. Dog mener nogle moderne eksperter, at lagene kan være så meget som 1,75 millioner år.

Moir beskrev også en knogle, der var fundet af Mr. Whincopp fra Woodbridge i Suffolk. Han havde i sin private samling ”et stykke fossilt ribben, der var delvist savet over i begge ender.” Denne genstand kom fra residuallaget under The Red Crag og blev, skrev Moir, “af både opdageren og den afdøde pastor Osmond Fisher anset for tegn på menneskers værk.” Spor af savning på en fossilknogle af denne alder er ret uventet.

Et stykke savet træ blev fundet af S. A. Notcutt i Cromer-laget ved Mundesley. De fleste af Mundesley-lagene er 4-500.00 år gamle.

I sine notater til det savede træstykke skrev Moir: “Den flade ende ser ud til være dannet ved savning med et skarpt stykke flint, og på et sted ser det ud til, at savesnittet er afrettet, som det ofte er nødvendigt, når man begynder at save i træ med en moderne sav.” Moir bemærkede endvidere: “Den spidse ende er lidt tilsodet som af ild, og det er muligt, at eksemplaret er en primitiv gravestok, der brugtes til at grave rødder op med.”

Imens man ikke helt kan udelukke, at Homo erectus kan have levet i England under Cromer-tiden, peger det teknologiske niveau, som dette tilsavede træredskab antyder, mere i retning af Homo sapiens. Ja, det er vanskeligt at se, hvordan en sådan savning skulle være sket med stenredskaber. F.eks. kan små flintflækker, der er sat fast på et træskaft, ikke have lavet det pæne snit, som tydeligt ses på eksemplaret. Træskaftet ville være bredere end flintetakkerne, og derfor kan man ikke save en smal fure med et sådant redskab. Et savblad af sten ville også have været meget skrøbeligt og ikke holdt længe nok til at gennemføre savningen. Ligeledes ville det være noget af en præstation at lave sådan en stensav. Det ser ud til, at kun en metalsav kan have frembragt denne savning. En metalsav for 4–500.000 år siden er naturligvis lidt af en sensation.

Det er bemærkelsesværdigt, at de mærkede knogler, stenredskaber og andre effekter fra The Red Crag og Cromer-lagene så godt som ikke nævnes i gængse lærebøger og henvisninger, specielt når det gælder fundene fra Cromer-lagene, der for de flestes vedkommende nærmer sig noget, som den moderne palæantropologiske opfattelse kan acceptere.

***

Baseret på Michael Cremo og Richard Thompson, Forbudt Arkæologi, Skou & Asmark 2006, s.25-27.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: